تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

سعد بن عاطف العولقی

تا 6 میلیون دلار پاداش

پاداش برای عدالت تا 6 میلیون دلار برای اطلاعات که منجر به شناسایی یا تعیین محل سعد بن عاطف العولقی شود ارائه می دهد. العولقی امیر القاعده در شبه جزیره عربستان، در شبوه، ایالتی در یمن است. او به صورت علنی دعوت به انجام حملات بر علیه ایالات متحده و متحدان ما کرده است.

عکس ودود

سعد بن عاطف العولقی