تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

احمد ایمان علی (Ahmed Iman Ali)

تا 3 میلیون دلار پاداش

موفقیت احمد ایمان در استخدام جنگجویان و جمع آوری وجوه برای الشباب موجب ارتقا مستمر وی در داخل گروه شده است. ایمان علی بیشتر در ارتباط با اقدامات مربوط به استخدام جوانان کنیایی برای گروه الشباب شناخته شده است. در حالیکه در گذشته عملیات او در کنیا مستقر بود، در سال 2009 او پایگاه خود را به سومالی منتقل نمود و در آنجا رهبری بین 300 تا 500 عامل تروریستی کنیایی را به عهده دارد.