تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عدنان ابوولید السهراوی

تا 5 میلیون دلار پاداش

عدنان ابوولید السهراوی (ابوولید) رهبر داعش در صحرای بزرگ افریقا است (همچنین به نام ISIS-GS یا داعش- صحرای بزرگ افریقا شناخته می شود) که به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) تعیین شده است. ISIS-GS زمانی ظهور کرد که ابوولید و پیروان وی از گروه انشعابی القاعده به نام المرابطون جدا شدند.

ابوولید ابتدا در مه سال 2015، بیعت گروه خود را به داعش اعلام کرد، و در اکتبر 2016، داعش این تعهد را پذیرفت. گروه ISIS-GS که عمدتاً در کشور مالی در سرحد مالی- نیجر مستقر است، مسئولیت چندین حمله را تحت رهبری ابوولید، شامل حمله 4 اکتبر 2017 به روی گشت آمریکایی-نیجریایی در منطقه تونگو تونگو، در نیجریه، نزدیک مرز مالی به عهده گرفت، که منجر به کشته شدن چهار سرباز آمریکایی و چهار سرباز نیجریایی شد.

بر مبنای دستور اجرایی 13224، وزارت امور خارجه آمریکا، ابوولید را به عنوان تروریست در سطح جهانی، و تحت بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت، در تاریخ 16 مه 2018، ISIS-GS را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

عکس ودود

عدنان ابوولید السهراوی
عدنان ابوولید السهراوی
عدنان ابوولید السهراوی
عدنان ابوولید السهراوی
عدنان ابوولید السهراوی
عدنان ابوولید السهراوی