داستانهای موفقیت آمیز

ابو سلیمان

متوفی

ابو سلیمان از ارشد ترین رهبران گروه ابوسیاف اسلامی در فیلیپین بود که یک گروه بنیادگرای (ASG) میباشد. سلیمان بعنوان رئیس عملیات و پشتیبانی گروه ابوسیاف، همراه با خدافی جنجلانی، مسئول آدم ربائی ها و کشتن شهروندان فیلیپینی و امریکائی بود. او با ربودن دو شهروند امریکائی دیگر بنامهای مارتین و گارسیا برنم مرتبط است. سلیمان همچنین در سربریدن یک امریکائی دیگر بنام گیرمو سوبرو شرکت داشت. سلیمان نه تنها مسئول این حملات است، بلکه حملات بسیاری را علیه منافع امریکا برنامه ریزی و اجرا کرده است که ازآن جمله می توان حمله به سفارت امریکا در مانیل و کشتی مسافری سوپرفِری 14 و بمب گذاری روز وَلنتاین که رویهمرفته صدها بیگناه را کشته و زخمی ساخت را نامبرد.

در 16ماه ژانویه سال 2007 بر اساس اطلاعاتی که دو شهروند بسیارشجاع فیلیپینی دادند نیروهای مسلح فیلیپین (AFP) عملیاتی برای حمله و کشتن سلیمان انجام دادند. این عملیات فقط با استفاده از اطلاعاتی که این دونفر به نیروهای مسلح فیلیپین دادند، با موفقیت انجام شد. تمام اطلاعات و کمکی که این افراد ارائه دادند، برای یافتن و کشتن و شناسائی ابو سلیمان حیاتی بود. در برابر شجاعت وکمک این شهروندان فیلیپینی، پاداشی جمعا بمبلغ 5 میلیون دلار (245 میلیون پزو) از سوی دولت ایالات متحده در یک مراسم عمومی به سرپرستی سفیر امریکا در فیلیپین درجزیره جولو در تاریخ 7 ماه ژوئن سال 2007 به آنان پرداخت شد.

گروه ابوسیاف دراوایل سال های دهه 1990 به وسیله عبدالراجیک جنجلانی، برادربزرگتر خدافی جنجلانی تشکیل گردید. عبدالراجیک جنجلانی هنگامیکه اسامه بن لادن، که اکنون فوت کرده است، در افغانستان علیه روسیه شوروی میجنگید، با او دیدار کرد. این دیدار موجب الهام او شد تا جنبش اسلامی جدائی طلب خود را در فیلیپین با هدف تشکیل یک کشور اسلامی ASG بنیان نهد. جنبش جدید دژ خود را در جزیره باسیلان در جنوب فیلیپین در میندانائوی غربی و مجمع الجزایر سولو تأسیس کرد. جنبش ASG از دهه 1990 تاکنون چندین بمبگذاری علیه منافع امریکا و فیلیپین انجام داده است. درچند سال گذشته، این گروه برای بدست آوردن پول، چندین بار دست به آدم ربائی زده و توریستها و بازرگانان محلی را گروگان گرفته است. گروه ابو سیاف توسط وزارت امور خارجه امریکا بعنوان یک سازمان تروریستی بیگانه معرفی گردیده و همچنان بعنوان تهدیدی برای ثبات فیلیپین بشمار می آید.