تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

ابو عبدالکریم المصری

تا 5 میلیون دلار پاداش

ابو عبدالکریم المصری عضو سابق القاعده (AQ) و یکی از رهبران ارشد حراس الدین (HAD) است. در سال 2018، المصری یکی از اعضاء شورای حراس الدین، مرجع ارشد تصمیم‌گیری گروه بود و نقش میانجیگر را بین این گروه و جبهه النصره به عهده داشت.

حراس الدین یک گروه وابسته به القاعده است که در اوائل سال 2018، پس از اینکه چندین فرقه از هیئت تحریر الشام (HTS) جدا شدند، در سوریه پدیدار شد. رهبری حراس الدین، شامل المصری نسبت به القاعده و رهبر آن، ایمن الظواهری وفادار باقی مانده است.

عکس ودود

ابو عبدالکریم المصری
Salman Raouf Salman - Spanish