پرسشهای متداول

 • آیا ممکن است پیرامون برنامه پاداش برای عدالت (RFJ) اطلاعاتی بدهید؟

  آیا ممکن است پیرامون برنامه پاداش برای عدالت (RFJ) اطلاعاتی بدهید؟

  • پاداش برای عدالت، برنامه پاداش وزارت امور خارجه آمریکا برای مقابله با تروریسم است، که پیرو تصویب قانون مبارزه با تروریسم بین المللی، حقوق عمومی شماره – 98-533 (مدون 22 در قوانین ایالات متحده آمریکا § 2708 ) در سال 1984 بنیان نهاده شد. هدف برنامه پاداش برای عدالت که توسط اداره امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه اداره می شود، به پای میزعدالت کشیدن تروریستهای بین المللی و پیشگیری از اقدامات تروریستی در سطح بین المللی بر علیه شهروندان و دارایی های آمریکایی است. طبق این برنامه وزیرامورخارجه امریکا در برابر اطلاعاتی که به بازداشت و یا محکومیت هرفردی منجر شود که عملیات تروریستی بین المللی را علیه شهروندان ویا دارایی های ایالات متحده طرح ریزی کند، مرتکب شود، در انجام آن کمک نماید، یا نسبت به انجام چنین عملیاتی کوشش به عمل آورد، پاداش هایی را مورد تصویب قرارمی دهد که اطلاعات ارائه شده درمرحله اول ازوقوع چنین عملیاتی جلوگیری کند، به شناسایی یا تعیین محل یک رهبرعمده تروریست منجر شود ویا تامین منابع مالی برای تروریسم را متلاشی کند.

   در تارنمای خود به نشانی زیر، RFJ یک لیست به روز شده پاداش را قرار داده است: www.rewardsforjustice.net بیشتر پاداشها تا 5 میلیون دلاراست، با این حال گستره پاداشها میتواند از کمتراز1میلیون دلار تا 25میلیون دلار باشد. در شرایط مقتضی RFJ میتواند افزون بر این، برای مواردی هم که پیشتر پاداش تعیین نشده، پاداش بدهد

   از آغاز کار تاکنون RFJ بیش از 150میلیون دلار به بیش از 100 نفر که اطلاعاتی داده اند که منجر به جلوگیری از حملات تروریستی بین المللی گردیده یا در بدست عدالت سپردن عاملین اقدامات گذشته کمک کرده، پرداخته است.

 • برنامه RFJ تا چه اندازه موثر است؟

  برنامه RFJ تا چه اندازه موثر است؟

  • خبر رسانها در ارتباط با برنامه RFJ اطلاعاتی داده اند که به جلوگیری از اقدامات تروریستی بین المللی علیه منافع ایالات متحده شده، یا بطور مطلوب به خنثی کردن آنها کمک کرده و برخی از بدنام ترین تروریستهای بین المللی را بدست عدالت سپرده است. این کوششها، جان تعداد بیشماری از انسانها را نجات داده است.

   برای نمونه در عراق، فقط 18 روز پس از اعلام پاداش برای لو دادن عدی و قصی حسین فرزندان صدام حسین، یک خبر رسان گام به جلو گذاشت و اطلاعاتی را پیرامون محل آنان در اختیار قرار داد. یک کامیابی دیگر که از آن بسیار گفته شده، گرفتاری رمزی یوسف، یکی از بمب گذاران مرکز بازرگانی جهانی در سال 1993 است که در سال 1995 بر اثر اطلاعاتی که یک خبر رسان در پاسخ به پیشنهاد پاداش RFJ به مقامات داد، محل اختفای او شناسائی شد.

 • ارائه پاداش ها را چگونه آگهی میکنید؟

  ارائه پاداش ها را چگونه آگهی میکنید؟

  • برای بدست عدالت سپردن کسانی که مسئول حملات تروریستی علیه امریکا بوده اند ،افزون بر تارنمای RFJ، ما از پوستر، کبریت بغلی، آگهی در رادیوها و روزنامه ها و اینترنت و هر وسیله شایسته دیگر استفاده میکنیم.

 • چه اطلاعاتی را پیرامون پرداخت پاداش افشا میکنید؟

  چه اطلاعاتی را پیرامون پرداخت پاداش افشا میکنید؟

  • یکی از جنبه های اصلی این برنامه اینست که ما اطمینان حاصل می کنیم که پاسخهائی که به برنامه های پاداش ما داده میشوند همگی کاملاً محرمانه بمانند. و مهمتر از آن اینکه ما نام افرادی را که پاداش گرفته اند افشا نمی کنیم و معمولا حتی برای عموم اعلام نمی کنیم که پاداشی پرداخت شده است. در موارد پرآوازه مشخص، ما اعلام میداریم که پاداشی پرداخت شده است، ولی اطلاعات داده شده را اعلام نمیداریم.

 • آیا میتوانید جزئیاتی را پیرامون پاداشهای مشخص پرداخت شده ارائه دهید؟

  آیا میتوانید جزئیاتی را پیرامون پاداشهای مشخص پرداخت شده ارائه دهید؟

  • بزرگترین مبلغ پاداشی که تاکنون پرداخت شده، 30 میلیون دلاراست که به یکنفر داده شد که اطلاعاتی ارائه داد که به یافتن عدی و قصی حسین منجر شد.

   تاکنون در چهار مورد در فیلیپین مراسم علنی پرداخت پاداش توسط RFJ برپا شده است. آخرین مراسم در7 ماه ژوئن 2007 برپا شد که کل مبلغ پاداش پرداخت شده در آن 10 میلیون دلار بود. این مبلغ بزرگترین رقم پاداش پرداخت شده RFJ در فیلیپین از آغاز برنامه تا کنون میباشد.

 • شما که عموماً جزئیات پاداشها را ارائه نمی کنید، ما چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که پاداشها واقعا پرداخت شده است؟

  شما که عموماً جزئیات پاداشها را ارائه نمی کنید، ما چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که پاداشها واقعا پرداخت شده است؟

  • همانگونه که گفته شد، RFJ گهگاه بطور محدود پاداشهای پرداخت شده در موارد مشهور را اعلام میدارد. ما همچنین پس از انجام پرداخت، یک گزارش طبقه بندی شده به کنگره ارائه میدهیم

 • چه چیزی موجب شایستگی برای گرفتن پاداش میشود؟ شما بدنبال چه نوع اطلاعات هستید؟

  چه چیزی موجب شایستگی برای گرفتن پاداش میشود؟ شما بدنبال چه نوع اطلاعات هستید؟

  • هرکس که به ما برای جلوگیری یا حل مطلوب اقدامات بین المللی تروریستی علیه ایالات متحده در هر جای گیتی اطلاعات قابل اقدامی بدهد ممکن است واجد شرایط برای گرفتن پاداش شناخته شود.

   چنانچه، برای مثال، یک تروریست که در برنامه ریزی یا انجام حمله علیه افراد یا اموال ایالات متحده دست داشته در نتیجه اطلاعات ارائه شده توسط فردی دستگیر و محکوم شود، فرد خبر رسان ممکن است واجد شرایط برای دریافت پاداش شناخته شود.

   افزون بر این،هر کسی که دارای اطلاعاتی در باره شناسائی یا محل یک سرکرده اصلی یک سازمان تروریستی بین المللی باشد، ممکن است واجد شرایط برای دریافت پاداش گردد. همچنین، در ازاء دادن اطلاعات پیرامون یک شخص یا سازمانی که برای تأمین بودجه اقدامات تروریسنی بین المللی اقدام به کار قاچاق مواد مخدر میکند، یا دست به گردآوری پول برای تقویت و نگهداری یا حمایت از یک سازمان تروریستی میزند، ممکن است پاداشهائی پرداخت شود.

   اما، بر پایه قانونی که حاکم بر این برنامه است، کارکنان دولتهای محلی، ایالتی وفدرال امریکا و کارمندان دولتهای خارجی در برابر دادن اطلاعاتی که در حال انجام وظیفه بدست آورده اند، بطور عمومی واجد شرایط برای دریافت پاداش نمیشوند.

 • اگر کسی جان خود را برای ارائه اطلاعات درباره یک تروریست به خطر بیندازد و سپس متوجه شود که جانش در خطر است، چه میشود؟ آیا RFJ می تواند آن شخص را تحت محافظت قرار دهد؟

  اگر کسی جان خود را برای ارائه اطلاعات درباره یک تروریست به خطر بیندازد و سپس متوجه شود که جانش در خطر است، چه میشود؟ آیا RFJ می تواند آن شخص را تحت محافظت قرار دهد؟

  • همانگونه که در بالا گفته شد، محرمانه ماندن نام خبر دهندگان شالوده برنامه RFJ میباشد. RFJ نام و نشان کسی را که بدنبال اعلام پاداش اطلاعاتی را ارائه میدهد و یا پاداشی دریافت میکند کاملا محرمانه نگه میدارد. افزون بر این، امکان جا بجا کردن منبع خبر و اعضاء خانواده اش وجود دارد، ولی این موضوع مورد به مورد بررسی میشود.

 • پاداش به افراد چگونه پرداخت میشود؟

  پاداش به افراد چگونه پرداخت میشود؟

  • معرفی نامزد برای دریافت پاداش نیز مورد به مورد بررسی میشود. جریان پرداخت پاداش به قرار زیر است:

   نخست باید یک سازمان تحقیق کننده ایالات متحده همچون وزارت امور خارجه یا وزارت دفاع یا اف بی آی یا یکی از سفارتخانه های امریکا فردی را برای گرفتن یک پاداش نامزد کند. سپس یک کمیته میان سازمانی به دقت اطلاعات را ارزیابی میکند. اگر کمیته میان سازمانی پاداشها معتقد باشد که فردی واجد شرایط برای گرفتن پاداش است به وزیر امور خارجه توصیه میکند که پرداخت پاداش را مجاز سازد.

   اما، پیشنهاد کمیته الزام آور نیست. وزیر امور خارجه اختیار تام دارد که دستور پرداخت پاداش را بدهد یا ندهد. وی همچنین، میتواند مقدار پاداش را در چارچوب قانون تغییر دهد.

   چنانچه مسئله صلاحیت حوزه قضائی جنائی فدرال درمیان باشد، وزیر امورخارجه از دادستان کل کشور درخواست میکند که موافقت خود را در مورد پرداخت پاداش اعلام کند.

 • مقدار پاداش چگونه تعیین میگردد؟

  مقدار پاداش چگونه تعیین میگردد؟

  • پرداخت پاداش به چندین عامل بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند ازنوع تهدیدی که ازسوی یک تروریست موجود ایجاد می شود، شدت خطر یا صدمه ای که متوجه افراد و اموال امریکائی است، ارزش اطلاعات ارائه شده، خطری که متوجه منبع اطلاعات و خانواده وی میباشد، و اندازه همکاری منبع خبر در تحقیقات یا محاکمه.

 • آیا صندوق پاداش برای عدالت هیچوقت شخصی را از فهرست پاداش برای عدالت حذف کرده است؟ اگر بله، چه کسی و به چه دلیل؟

  آیا صندوق پاداش برای عدالت هیچوقت شخصی را از فهرست پاداش برای عدالت حذف کرده است؟ اگر بله، چه کسی و به چه دلیل؟

  • بله، صندوق پاداش برای عدالت چندین فرد مظنون را در طول سالها از فهرست خود حذف کرده است، منجمله بیت الله محسود، دولماتین بمبگذاربالی ، اسامه بن لادن، عطیه عبدالرحمان، و فاضول عبدالله محمد. افراد مظنون ممکن است به دلائل مختلفی از فهرست صندوق پاداش برای عدالت حذف شوند، منجمله هنگامی که توسط نیروهای امنیتی یا پلیس بازداشت شوند، یا مرگ آنها از سوی یک منبع رسمی معتبر به تأیید رسیده باشد.

 • آیا میتوانید اطلاعات مفصلی پیرامون صندوق پاداش برای عدالت بدهید؟

  آیا میتوانید اطلاعات مفصلی پیرامون صندوق پاداش برای عدالت بدهید؟

  • صندوق پاداش برای عدالت، یک سازمان غیر دولتی، غیرانتفاعی 501(c)(3) خیریه بود که تنها وابستگی آن با برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا، برای گردآوری و میسر ساختن مشارکتهای بخش خصوصی نسبت به وزارت امور خارجه آمریکا، جهت استفاده برای شناسایی و دستگیری تروریستهایی بود که در داخل آمریکا و در خارج از کشور فعالیت می کردند. صندوق پاداش برای عدالت توسط یک گروه در بخش خصوصی مرکب از شهروندان آمریکایی ایجاد و اداره می شد. بعد از حملات 11 سپتامبر، این گروه به وزارت امور خارجه آمریکا رجوع کرد و تقاضای تأیید برای جمع آوری پول از طریق کمکهای مالی مردم در حمایت از صندوق پاداش برای عدالت را نمود. ما این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دادیم و از تلاشهای صندوق پاداش برای عدالت حمایت کردیم. در پی ارائه کمک طی سالهای بعد از واقعه 11 سپتامبر، این صندوق در اوت سال 2008 منحل گردید.

 • با دادن پاداش، آیا شما شکارچیان جایزه را تشویق نمیکنید؟

  با دادن پاداش، آیا شما شکارچیان جایزه را تشویق نمیکنید؟

  • ما جویندگان جایزه و سایر افراد غیر دولتی را از تعقیب و دستگیری تروریستها قویاً منع میکنیم. در عوض، اطلاعاتی که مقامات دولتی مربوطه را قادر به پیدا کردن ودستگیری این افراد کند، پاداش می پردازد.

 • اگر من بخواهم به شما اطلاعات بدهم، با چه کسی باید تماس بگیرم؟

  اگر من بخواهم به شما اطلاعات بدهم، با چه کسی باید تماس بگیرم؟

  • کسانیکه اطلاعاتی دارند، باید به دفتر امنیت منطقه ای (Regional Security Office) به نزدیکترین سفارتخانه ، کنسولگری یا اف بی آی رفته یا از راههای زیر تماس بگیرند:

   نشانی پستی: RFJ, Washington D.C. 20522-0303, USA 1-800-US-REWARDS شماره تلفن رایگان: نشانی ایمیل: Email: [email protected]

 • من میخواهم اجازه بگیرم که از مطالب (تصاویر) تارنمای شما برای سخنرانی های خود یا برای چاپ استفاده کنم.

  من میخواهم اجازه بگیرم که از مطالب (تصاویر) تارنمای شما برای سخنرانی های خود یا برای چاپ استفاده کنم.

  • اگر از محدودیت حق تألیف ذکری به میان نیامده باشد، اطلاعات درج شده در این تارنما در اختیار همگان است و میتوان بدون گرفتن اجازه برای تکثیر، چاپ یا مصرف دیگر بکار برد. ما درخواست میکنیم که در صورت استفاده از اطلاعات از RFJ به عنوان منبع نام برده شود وهمچنین نام نویسنده مطلب یا عکاس مربوطه ذکر شود.

   چنانچه عبارت «محدودیت حق تألیف» در مورد یک عکس، گرافیک، یا هر مطلب دیگر ذکر شده باشد، باید از منبع اصلی برای استفاده از آنها اجازه گرفته شود. افزون بر این، شما باید آگاه باشید که ماده 713 U.S.C. 18 قانون جزائی، بکار بردن مهر بزرگ ایالات متحده امریکا را تحت شرایطی که در همان قانون قید شده، منع نموده است، بنا براین ما توصیه میکنیم که پیش از بکار بردن نشان یا علامت رسمی ایالات متحده امریکا در هر زمینه ای، با یک وکیل مشورت کنید.