تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عبدالله نوبهار را

تا 2 میلیون دلار پاداش

عبدالله نوبهار کارشناس مواد منفجره حزب اسلامی گلبدین حکمتیار (HIG)، و عضو شبکه حملات عبدالصبور است. در حمله 18 سپتامبر 2012 خودروی بمبگذاری شده (SVBIED)علیه یک اتوبوس حامل کارکنان خارجی فرودگاه بین المللی کابل، که در آن بیش از دوازده تن کشته شدند، صبور وعبدالله نوبهاراز شرکت کنندگان اصلی آن به شمار می آیند.