تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عبد الرؤوف ذاكر

تا 5 میلیون دلار پاداش

عبد الرؤوف ذاكر، که همچنین به نام غاری ذاکر شناخته شده است، رهبر عملیات انتحاری شبکه حقانی و فرمانده اجرایی در کابل، تخار، کندوز، و ولایت بغلان در افغانستان است. ذاکر مسئولیت برنامه آموزشی شبکه حقانی، شامل آموزش استفاده ازجنگ افزار سبک، سلاحهای سنگین، و بمب های دست ساز (IED) ساده یا کنار جاده ای را به عهده دارد.

ذاکر در سال 2008 به سراجدالدین حقانی، رهبر شبکه مراجعه نمود و در ازای توسعه نفوذ و عملیات گروه مربوطه در افغانستان شمالی تقاضای کمک مالی نمود، و از اینرو به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد سراجدالدین شناخته شده است. او در بسیاری از حملات انتحاری مهم شبکه حقانی دست داشته است و مسئولیت برخی از تصمیم گیری های نهایی برای انجام یا عدم انجام حملات عمده ای که توسط فرمانده های محلی در سطح منطقه ای طرح ریزی شده اند را به عهده دارد. حملاتی با شرکت افرادی که از سوی برنامه آموزشی ذاکر به انجام رسیده اند عبارتند از حملات سال 2010 بر علیه پایگاه نیروهای متحد سالرنو و چپمن؛ حمله ژوئن 2011 در هتل اینترکنتینانتال که موجب کشته شدن 11 غیر نظامی و دو پلیس افغان شد؛ و حمله سپتامبر 2011 علیه سفارت آمریکا در کابل، که موجب کشته شدن 16 افغان، شامل حد اقل شش کودک گردید.

در تاریخ 5 نوامبر 2012، تحت فرمان اجرایی 13224، وزارت امور خارجه آمریکا عبد الرؤوف ذاكر را به عنوان تروریست در سطح جهانی معرفی کرده است.

شبکه حقانی یک گروه ستیزگر است که توسط جلال الدین حقانی، فرمانده میدان جنگ در افغانستان از سالهای 1980، که بر علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید، تأسیس شده است. شبکه حقانی با طالبان افغان و القاعده متحد شده است و در نظر دارد در افغانستان حکومت طالبان را مجدداً دایر نماید. شبکه حقانی در ولایت وزیرستان، در پاکستان مستقر است و عملیات میان مرزی در افغانستان شرقی و کابل را به انجام می رساند. اعضاء حقانی به عنوان یک گروه شورشگر بسیار مخرب تلقی می شوند که نیروهای متحد و افغان را مورد هدف قرار می دهند.

شبکه حقانی چندین حمله چشمگیر بر علیه نیروهای آمریکایی و متحد در افغانستان، و همچنین بر علیه دولت افغانستان و هدفهای غیر نظامی را طرح ریزی و به اجرا گذاشته است. بعضی از حملات این گروه که زبان زد شده است شامل حمله ژوئن 2011 علیه هتل اینترکنتینانتال در کابل بود، که منجر به کشته شدن 11 غیر نظامی و دو پلیس افغان گردید؛ انفجار بمب با استفاده از کامیون در سپتامبر 2011 در ولایت وردک که موجب مجروح شدن 77 سرباز آمریکایی گردید؛ یک حمله 19 ساعته بر علیه سفارت آمریکا و مقر نیروهای بین المللی کمک به امنیت (ISAF) در سپتامبر 2011؛ بمبگزاری انتحاری در ژوئن 2012 بر علیه پایگاه عملیاتی سالرنو، که موجب کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مجروح شدن بیش از 100 نفر گردید. محاصره 12 ساعته هتل سپوزامی در کابل در ژوئن 2012، که موجب کشته شدن حد اقل 18 افغان، شامل 14 غیر نظامی شد.

در 19 سپتامبر 2012، وزارت امور خارجه آمریکا شبکه حقانی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته است.