تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عبدالصبور را

تا 3 میلیون دلار پاداش

عبدالصبور یک کارشناس مواد منفجره است که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار (HIG) وابستگی دارد. صبور مسئولیت حمله با استفاده از خودروی بمبگذاری شده انتحاری (SVBIED) که در 16 مه 2013 در کابل،

صبور مسئولیت حمله با استفاده از خودروی بمبگذاری شده انتحاری (SVBIED) که در 16 مه 2013 در کابل، افغانستان بوقوع پیوست، و موجب نابودی یک خودروی زرهی SUV آمریکا، کشته شدن دو سرباز و چهار پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، هشت افغان، از جمله دو کودک، و زخمی شدن حداقل 37 نفر دیگر شد را به عهده دارد.

در حمله خودروی بمبگذاری شده انتحاری در 18 سپتامبر 2012 علیه یک اتوبوس حامل کارکنان خارجی فرودگاه بین المللی کابل، که در آن بیش از دوازده تن کشته شدند، صبور و کارشناس مواد منفجره حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بنام عبدالله نوبهاراز شرکت کنندگان اصلی آن به شمار می آیند.