تحت تعقیب
اطلاعاتی که به اجرای عدالت منتهی می شود...

عبدالرؤف بن حبیب جدی

تا 5 میلیون دلار پاداش

او بطور نزدیک با عاملین القاعده پیوند داشته و در برنامه ریزی برای انجام هواپیماربائی وعملیات تروریستی دست داشته است. جدی دستیار فاخر بوسورا، فرد مظنون به عملیات تروریستی اهل تونس است و ممکن است که این دو در گذشته با هم سفر کرده باشند. جدی در سال 1991 زادبوم خود تونس را ترک کرده و به شهر مونترال در کانادا میاجرت نموده و در سال 1995 تابعیت کانادائی گرفت.

جدی در دانشگاه مونترال به تحصیل در رشته زیست شناسی پرداخته و به مسجد السنه در مونترال میرفت. جدی کانادا را در سال 1999 ترک کرده و تا سال 2000در افغانستان به گرفتن آموزشهای رزمی و تجربه پرداخت.

او به جنگ علیه اتحاد شمال افغانستان دست زده و یک نامه خودکشی نوشته و قصد خود را برای شهید شدن در راه جهاد به رشته تحریر درآورد. در این هنگام، دریک فیلم ویدیوئی مشهور در باره شهادت ظاهر شد که این فیلم بعدها در خانه یکی ازسرکردگان القاعده در سال 2001پیدا شد.

جدی بدنبال بازگشت به منطقه مونترال در سال 2001 و همفکری با تندروها در باره راههای گرویدن به جهاد، کانادا را ترک کرد. مقامات نگران این هستند که ممکن است جدی بخواهد به کانادا یا ایالات متحده بازگشته و در یک حمله تروریستی شرکت کند.

عکس اضافی از

عکس از عبدالرؤف بن حبیب جدی
عکس از عبدالرؤف بن حبیب جدی