اقدامات تروریستی
اطلاعات در ارتباط با ...

کمین 2017 نیجر

تونگو، تونگو، نیجر | 4 اکتبر 2017

در 4 اکتبر 2017، شبه نظامیان وابسته به داعش- صحرای بزرگ افریقا (ISIS-GS)، به اعضای تیم نیروهای ویژه آمریکا در نیجر که برای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای نیجریه ای جهت مقابله با تروریسم – و همراهی با نیروهای نیجریه ای در نزدیکی روستای تونگو تونگو در مجاورت مرز مالی در نیجریه حضور داشتند، حمله بردند. حمله ISIS-GS منجر به کشته شدن چهار سرباز آمریکایی و چهار سرباز نیجریه ای شد. دو آمریکایی دیگر و هشت نیجریایی در این زد و خورد مجروح شدند. در 12 ژانویه 2018، عدنان ابوولید السهراوی، رهبر ISIS-GS مسئولیت این کمین را به عهده گرفت.

پاداش برای عدالت تا 5 میلیون دلار پاداش در ازای اطلاعاتی که به دستگیری یا محکومیت هر فردی در هر کشوری که مسئولیت این اقدام تروریستی را به عهده دارد منجر شود، ارائه می دهد.

قربانیان

سرگروهبان جرمیا جانسون از سپرینگبورو، اوهایو
سرگروهبان جرمیا جانسون از سپرینگبورو، اوهایو
گروهبان دوم برایان بلک از پویالوپ، واشنگتن
گروهبان دوم برایان بلک از پویالوپ، واشنگتن
گروهبان دوم داستین رایت از لیونز، جیورجیا
گروهبان دوم داستین رایت از لیونز، جیورجیا
گروهبان لا دیوید جانسون از میامی گاردنز، فلوریدا
گروهبان لا دیوید جانسون از میامی گاردنز، فلوریدا