Μια επίσημη ιστοσελίδα για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχετικά

Συχνά Υποβληθείσες Ερωτήσεις

Το Πρόγραμμα Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης είναι ένα διυπηρεσιακό πρόγραμμα αμοιβών, το οποίο ιδρύθηκε από την Πράξη του 1984 περί Καταπολέμησης της Διεθνούς Τρομοκρατίας, Δημόσιος Νόμος 98-533 (κωδικοποιημένος σε 22 U.S.C § 2708) και διοικούμενο από την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αποστολή του Προγράμματος Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης είναι να παράγει πληροφόρηση, η οποία βοηθάει την προστασία της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπό τις θεσμοθετημένες αρχές της του 19, η βασική αποστολή του RFJ ήταν να προσφέρει αμοιβές για πληροφορίες, οι οποίες:

 • Οδηγούν στη σύλληψη ή στην καταδίκη οποιουδήποτε, ο οποίος σχεδιάζει, διαπράττει, βοηθά ή αποπειράται διεθνείς τρομοκρατικές πράξεις εναντίον Αμερικανών ή περιουσιακών στοιχείων
 • Εμποδίζει πράξεις τέτοιου είδους από το να συμβαίνουν αρχικά
 • Οδηγεί στην αναγνώριση ή στην τοποθεσία του ηγέτη τρομοκράτη κλειδί
 • Σταματά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 

Το 2017, το Κογκρέσο τροποποίησε τη θεσμοθετημένη αρχή του RFJ προκειμένου να περιλαμβάνει προσφερόμενες αμοιβές για πληροφορίες που οδηγούν σε

 • Διακοπή των οικονομικών μηχανισμών ανθρώπων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
 • Την ταυτοποίηση ή την τοποθεσία οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο ενεργεί στην κατεύθυνση ή υπό τον έλεγχο μιας ξένης κυβέρνησης, βοήθειας, ή υπόθαλψης παραβίασης της Πράξης Απάτης μέσω Υπολογιστή και Κακοποίησης (διαπράττοντας μη εγκεκριμένες παρεμβάσεις σε υπολογιστή και άλλες μορφές απάτης που σχετίζονται με υπολογιστές.)

 

Οι προσφορές αμοιβών μπορούν να κυμανθούν από λιγότερες από 1 εκατομμύριο δολάρια μέχρι εώς 25 εκατομμυρίων.

Ο RFJ μπορεί να καταβάλει αμοιβές σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενη προσφορά αμοιβής.

Από την επινόηση του, το RFJ έχει καταβάλει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερα από 125 άτομα, τα οποία παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες που βοήθησαν προκειμένου να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτές οι προσπάθειες έχουν σώσει αναρίθμητες αθώες ζωές.

Επιπρόσθετα με την ιστοσελίδα του RFJ, χρησιμοποιούμε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων σε διάφορες γλώσσες, αφίσες, σπιρτόκουτα, πληρωμένες διαφημίσεις στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες, το διαδίκτυο και οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη οδό προκειμένου να επικοινωνήσει με άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν να προσφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Η εχεμύθεια είναι μια όψη κλειδί για το πρόγραμμα RFJ. Δεν αποκαλύπτουμε δημοσίως συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται ανταποκρινόμενες στις προσφορές αμοιβής μας ή στα ονόματα των ατόμων, που λαμβάνουν πληρωμή αμοιβής, και συνήθως δεν αποκαλύπτουν δημοσίως ότι η αμοιβή έχει καταβληθεί. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υψηλού προφίλ, ενδεχομένως να ανακοινώσουμε την καταβολή μιας αμοιβής, αλλά όχι την παρεχόμενη πληροφορία ή το όνομα της πηγής που την υπέβαλε.

Τον Φεβρουάριο του 1995, ο Ράμζι Γιούσεφ, ένας από τους βομβιστές του Διεθνούς Εμπορικού Κέντρου το 1993, βρισκόταν και συνελήφθη στο Πακιστάν, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από πηγή, η οποία ανταποκρίθηκε στην προσφορά αμοιβής του RFJ.

To RFJ έχει επίσης καταβάλει πολλαπλές αμοιβές σε άτομα σε τέσσερις ξεχωριστές δημόσιες τελετές καταβολής αμοιβής στις Φιλιππίνες. Στις 7 Ιουνίου, 2007, σε μια δημόσια τελετή αμοιβής, το RFJ πλήρωσε συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η πληρωμή αμοιβής είναι η μεγαλύτερη πληρωμή του RFJ στις Φιλιππίνες από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα.

Το RFJ κατέβαλε 3 εκατομμύρια δολάρια αμοιβή σε άτομο, το οποίο παρείχε πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη και στην καταδίκη του ηγέτη τρομοκράτη, Αχμέντ Αμπού Χατάλλαχ, ηθικού αυτουργού της επίθεσης στην εγκατάσταση της προσωρινής Αμερικανικής αποστολής το 2012 και στο παράρτημα στην Μπεγκάζη, στη Λιβύη, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένου και ενός Αμερικανού πρέσβη.

Όπως αναφέραμε, το RFJ κάνει περιοδικά περιορισμένες ανακοινώσεις σχετικά με την καταβολή αμοιβών υψηλού προφίλ.

Παρέχουμε επίσης απόρρητη αναφορά στο Γογκρέσο όταν η πληρωμή έχει ήδη καταβληθεί.

Άτομα μπορεί να πληρούν τα κριτήρια για αμοιβή εάν παρέχουν πληροφορίες, οι οποίες:

 • Βοηθούν να παρεμποδιστεί ή να επιλυθούν ευνοικώς πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εναντίον Αμερικανών ή περιουσιακών στοιχείων οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Οδηγούν στην αναγνώριση ή στην τοποθεσία του ηγέτη κλειδί σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση.
 • Διακόπτουν τους οικονομικούς μηχανισμούς ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που υποστηρίζουν το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
 • Οδηγούν στην αναγνώριση ή στην τοποθεσία οποιουδήποτε ατόμου ο οποίος, καθώς ενεργεί στην κατεύθυνση ή υπό τον έλεγχο μιας ξένης κυβέρνησης, βοηθά ή υποθάλπει την παραβίαση του Νόμου περί Απάτης Υπολογιστών και Κακοποίησης.

 

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πληρούν γενικά τα κριτήρια για αμοιβή εκτός κι αν παρέχουν τις πληροφορίες εκτός της άσκησης των επίσημων καθηκόντων τους.

Η εχεμύθεια είναι θεμέλια λίθος του προγράμματος RFJ. Το RFJ διατηρεί πλήρως εμπιστευτική την ταυτότητα των πηγών, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες και των ατόμων που λαμβάνουν αμοιβή. Επιπρόσθετα, η μετεγκατάσταση μπορεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση για μια πηγή και την ικογένεια του/της.

Η πληρωμή της αμοιβής του RFJ αποτέλει μια διαβουλευτική διαδικασία:

 • Μια Αμερικανική υπηρεσία ερευνών (όπως το Υπουργείο Αμύνης ή το FBI) ή μια Αμερικανική πρεσβεία στο εξωτερικό θα πρέπει να προτείνει ένα άτομο για την αμοιβή. Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι έχουν παράσχει πληροφορίες ενδέχεται να μην προτείνουν τους εαυτούς τους για την καταβολή της αμοιβής.
 • Μετά από νομική επιθεώρηση καταλληλότητας, μια διυπηρεσιακή επιτροπή στη συνέχεια, αξιολογεί προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται από την προτεινόμενη υπηρεσία. Μετά τη διαβούλευση σχετικά με τα θετικά στοιχεία της πρότασης, η επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών.
 • Η εισήγηση της επιτροπής, όμως, δεν είναι δεσμευτική. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να εγκρίνει είτε όχι οποιαδήποτε αμοιβή και μπορεί να αλλάξει το ποσό της αμοιβής μέσα στους όρους του νόμου.
 • Προτού καταβάλει την αμοιβή σχετικά με ένα θέμα το οποίο υπάγεται στην ομοσπονδιακή εγκληματική δικαιοδοσία, ο Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να συμφωνήσει με τον υπουργό.
 • Η πρόταση δεν εγγυάται έγκριση για καταβολή πληρωμής. Ο καθορισμός πληρωμής από τον Υπουργό είναι τελικός και οριστικός και δεν υπάγεται σε δικαστική αναθεώρηση.

Τα ποσά της καταβολής αμοιβών βασίζονται σε ένα αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται: στην αξία της πληροφορίας που παρέχεται, το επίπεδο της αμοιβής μετριάζεται από την πληροφορία που λαμβάνεται, η σοβαρότητα του κινδύνου ή ο τραυματισμόςτων Αμερικανών ή τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται από την απειλή, το ρίσκο που αντιμετωπίζεται από μία πηγή και την οικογένεια του/της, και το βαθμό συνεργασίας της πηγής. Δεν γίνονται πληρωμές με αντάλλαγμα μια κατάθεση.

Η πληρωμή στην πηγή ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε ποσό του ύψους του συνολικού ποσού δολαρίων της διαφημιζόμενης προσφοράς αμοιβής.

Ναι, Το Πρόγραμμα Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης έχει διαγράψει διάφορους υπόπτους από τη λίστα κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένων του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν και τον ηγέτη του ΙΣΙΣ, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγδάτι.

Οι ύποπτοι που ενδέχεται να διαγραφούν από τη λίστα του RFJ για διάφορους λόγους, περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που όταν βρίσκονται υπό κράτηση από την επιβολή του νόμου ή τις δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαιώνονται ως νεκροί, ή αλλιώς δηλώνονται από μια επίσημη πηγή ως μη απειλή πλέον στο παρόν στάδιο.

Αποθαρρύνουμε πλήρως τους κυνηγούς αμοιβών και άλλα μη κυβερνητικά πρόσωπα από το κυνήγι της σύλληψης τρομοκρατών ή άλλων καταζητούμενων προσώπων. Αντίθετα, το RFJ παρέχει αμοιβές για πληροφορίες οι οποίες μπορεί να διευκολύνουν τις κατάλληλες κυβερνητικές αρχές να εντοπίσουν και να συλλάβουν τέτοια άτομα.

Τα άτομα που έχουν πληροφορίες θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο RFJ μέσω του WhatsApp, του Telegram ή του Signal στο (202) 702-7843.

Τα άτομα θα πρέπει επίσης να υποβάλουν τις πληροφορίες τους επικοινωνόντας με την Υπηρεσία Τοπικής Ασφάλειας στην πλησιέστερη Αμερικανική Πρεσβεία ή Προξενείο, ή στο πλησιέστερο γραφείο του FBI.

Εκτός κι αν καθορίζονται τα πνευματικά δικαιώματα, η πληροφόρηση στην ιστοσελίδα αυτή είναι δημόσια και μπορεί να αναπαραχθεί, να δημοσιευτεί ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του RFJ. Ζητάμε να αναφερθεί το RFJ ως η πηγή της πληροφόρησης και επίσης οποιαδήποτε φωτογραφικά εύσημα ή υπογραφές των συντακτών να αποδοθούν ομοίως στον φωτογράφο ή στον συγγραφέα ήσ το RFJ ως είθισται.

Εάν ένα πνευματικό δικαίωμα υποδεικνύεται σε μια φωτογραφία, γραφικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, η άδεια για την αντογραφή αυτών των υλικών θα πρέπει να αποκτηθεί από την αυθεντική πηγή. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καταστατικό περί εγκλήματος 18 u.s.c. 713, απαγορεύει τη χρήση της Μεγάλης Σφραγίδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό συγκεκριμένες οεριστάσεις, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό τον τομέα. Συνεπώς, εισηγούμαστε να συμβουλευθείτε δικηγόρο προτού χρησιμοποιήσετε την Μεγάλη Σφραγίδα σε οποιοδήποτε κείμενο.

Το Πρόγραμμα Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης το διαχειρίζεται η Διπλωματική Υπηρεσία Ασφαλείας (DDS) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η DDS περιλαμβάνει ένα τομέα σχετικά με το Πρόγραμμα Προσφοράς Αμοιβής για Απονομή Δικαιοσύνης στην επίσημη ιστοσελίδα του:
https://www.state.gov/rewards-for-justice/. Η σελίδα συνδέεται απευθείας πίσω στον ιστοχώρο-την επίσημη ιστοσελίδα του RFJ-για να δύναται το κοινό να υποβάλλει υποδείξεις.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Υποβολή Πληροφορίας

Αναλάβετε την ευθύνη σας. Διασφαλίστε ένα πιο Ασφαλή Κόσμο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποβάλετε μια υπόδειξη.

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλές πλατφόρμες και να επικοινωνήσετε μαζί μας σε διάφορες γλώσσες. Για να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες σας αποτελεσματικά, σας ζητάμε να δηλώσετε τις πληροφορίες σας όσο πιο περιεκτικά γίνεται, να δώσετε το όνομά σας, την τοποθεσία και τις γλώσσες επιλογής σας και να αναφορτώσετε όλα τα σχετικά αρχεία όπως τις φωτογραφίες, τα βίντεο, και τα έγγραφα προκειμένου να υποστηρίξετε τις πληροφορίες σας. Ένας εκπρόσωπος του RFJ θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα. Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί, καθώς το RFJ διαβάζει κάθε συμβουλή που λαμβάνουμε.

Παρακαλώ ανοίξτε την εφαρμογή του Signal σας και υποβάλετε υπόδειξη. ο αριθμός είναι +1 202 702 7843

Παρακαλώ ανοίξτε την εφαρμογή του Line σας και υποβάλετε υπόδειξη. ο αριθμός είναι +1 202 702 7843

Παρακαλώ ανοίξτε την εφαρμογή του Telegram σας και υποβάλετε υπόδειξη. ο αριθμός είναι +1 202 702 7843

Παρακαλώ ανοίξτε την εφαρμογή του Viber σας και υποβάλετε υπόδειξη. ο αριθμός είναι +1 202 702 7843

Παρακαλώ επισκεφθείτε το κανάλι βάσης αναφοράς υποδείξεων στο: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Μετάβαση στο περιεχόμενο