تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

طلال حمیه (Talal Hamiyah)

تا 7 میلیون دالر جایزه

طلال حمیه رییس سازمان امنیت خارجی حزب الله میباشد(ESO)، که شبکه های سازمان دهی شده جهانی را پشتیبانی می کند. این سازمان امنیت خارجی حزب الله عنصر مسئول پلانگذاری، هماهنگی و اجرای حملات تروریستی خارج لبنان می باشد. این حملات در اصل اسرائیلی ها و آمریکایی ها را مورد هدف قرار داده است.

وزارت خزانه داری امریکا در 13 سپتامبر، 2012 طلال حمیه را منحیث یک تروریست خاص جهانی (SDGT) به موجب امر اجرایی 13224 جهت تامین حمایه فعالیت های تروریستی حزب الله مشخص نموده که در خاورمیانه و سراسر دنیا شناخته شده است.