تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

تاهیل سالی (Tahil Sali)

تا 500,000 دالر پاداش

تاهیل سالی (Tahil Sali) یک قومندان در جبهه آزادی بخش ملی مورو (MNLF) است. در تاریخ 29 سپتمبر 2009 در جزیره جولو، فیلیپین، جبهه آزادی بخش ملی مورو- یک وسیله منفلقه کار گذاشت که باعث انفجار وسایط نقلیه قطار نظامی شد. این انفجار منجر به کشته شدن دو عسکر اردوی ایالات متحده و یک عسکر قوای مسلح فیلیپین (AFP) شد که عضو یک وظیفه بشردوستانه برای ساخت یک مکتب در این منطقه بودند. در تاریخ 21 می 2010، نهمین حوزه قضایی فیلیپین، حکم توقیف Tahil Sali را بخاطر این حمله صادر کرد.

عکس اضافی از

Philippine Poster - English