تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

سلمان رئول سلمان

تا 7 میلیون دالر جایزه

سلمان رئول سلمان فعالیت های تروریستی حزب الله را در نیمکره غربی را رهبری و حمایت می کند. سلمان همچنین یکی از رهبران سازمان امنیت خارجی حزب الله (ESO) است که در توطئه های مختلف در سراسر جهان شرکت داشته است. ESO عنصر حزب الله است که مسئول برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای حملات تروریستی خارج از لبنان است. حملات عمدتا اسرائیلی ها و آمریکایی ها را هدف قرار داده است.

يکي از توطئه هایی که سلمان درگیر آن بوده است، بمب گذاری در مرکز فرهنگی انجمن بین المللی اسرائیل آرژانتین (AMIA) است. در تاريخ 18 ژوئیه 1994، حزب الله یک دستگاه انفجاری دست ساز جاسازي شده در ماشين را در خارج از مرکز فرهنگی AMIA در بوینس آیرس منفجر کرد که منجر به کشته شدن 85 نفر شد. سلمان به عنوان هماهنگ کننده حمله در محل خدمت کرده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در تاريخ 19 جولای 2019 ؛ بر اساس فرمان اجرایی 13224 ؛ سلمان را به عنوان یک تروریست ویژه جهاني؛ به خاطر حمایت از فعالیت های تروریستی حزب الله ؛ نامگذاری کرد.

عکس اضافی از

سلمان رئول سلمان
Salman Raouf Salman - English
Salman Raouf Salman - Arabic
Salman Raouf Salman - French
Salman Raouf Salman - Portuguese
Salman Raouf Salman - Spanish