تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

رادولان ساهران

تا 1 میلیون دالر

رادولان ساهران یکی از رهبران عالیرتبه گروه ابو سیاف (ای ایس جی) واقع در فیلیپین میباشد. این گروه جدا شده از سازمان بزرگتر جبهه ملی آزادیبخش مورو میباشد که در سالهای اول دهه 1990 تحت ریاست عبدالراجیک ابوبکر جنجلانی بود و جنجلانی در دسامبر سال 1998 در برخوردی با پولیس فیلیپین کشته شد. برادر جوانتر وی، قذافی جمجیلانی، به جای وی به حیث رهبر این گروه مقرر شد. در سپتامبر سال 2006 خدافی جنجیلانی در جنگ با قواوی مسلح فیلیپین کشته شد. گمان میرود که رادولان ساحران رهبر جدید گروه ای ایس جی است.

به تعداد زیادی ازمردان، زنان و اطفال بیگناه در نتیجه اعمال ساحران کشته، و یا شدیداً زخمی شده اند. ساهران نقشی در ربودن سه تن تبه امریکائی در ماه می سال 2001 داشت، بشمول مارتین و گارسیا برنهام و 17 فیلیپینی از یک تفریحگاه در منطقه پالاوان، فیلیپین. چندین افراد ربوده شده بشمول تبعه امریکا گیلیرمو سوبیرو کشته شدند.

گمان میرود که ساحران در جنوب میندناو مخفی شده، جائیکه وی هنوز هم مشغول دسیسه سازی میباشد که بر جوامع زیادی اثر می اندازد. به سب مقام رهبری اش در گروه ای ایس جی، که حملات تیروریستی آن سبب مرگ اتباع امریکائی و فیلیپینی گردیده است، مقامات ایالات متحده فکر میکند که ساهران تهدیدی برای اتباع و منافع ایالات متحده و فیلپین میباشد.

ساهران دست راست خود را در جنگ با قوای امنیتی در دهه 1970 از دست داده است. وی در زبان های عربی و تاوسوگ به روانی حرف میزند.