اعمال تیروریستی
معلومات درباره ...

حملات 2008 بمبئی

بمبئی، هند | 26-29 نوامبر 2008

از آغاز 26 نوامبر 2008 الی 29 نوامبر 2008، به تعداد ده حمله کننده که توسط سازمان تروریستی خارجی لشکر طیبه مقیم پاکستان(LeT) آموزش ديده بودند سلسله ایی از حملات از قبل هماهنگ شده را روی اهداف مختلف در بمبئی، هند که شامل هوتل تاج محل، کافی لیوپول، کانون نریمن (خباد هايس) و ایستگاه قطار چاتارپاتی شیواجی میشود انجام داده اند که منجر به کشته شدن 170 تن گردیده است.

به تعداد شش آمریکایی در جریان محاصره سه روزه کشته شده اند: بن زیون چرومن، گاوریل هولتزبرگ، ساندیپ جیزوانی، آلن شیر، دختر او نائومی شیر و آریه لبیش تیلبوم.

جایزه تعیین شده توسط پروگرام عدالت الی 5 میلیون دالر در بدل معلومات در مورد اشخاص مسول این حملات می باشد. اعضای کلیدی این حمله فجیع هنوز هم باقی مانده اند و این تحقیقات فعال و در حال انجام می باشد. این جایزه به اشخاصی که مسولیت این اعمال تروریستی را به عهده بگیرند نیز تعلق می گیرد.

دیوید کولمن هیدلی و تاهاور رانا به علت حمایت از عملیات های تروریستی لشکر طیبه (LeT) در یک محکمه فدرال ایالات متحده متهم شناخته شدند. در ماه جنوری 2013، هیدلی، یک شهروند آمریکایی که نسبتا دارای اصلیت پاکستانی است به 35 سال حبس به علت دوازده فقره جرایم تروریستی مربوط به نقش وی در برنامه ریزی حملات تروریستی نوامبر 2008 در بمبئی، هند و یک حمله پیشنهادی متعاقب آن روی یک روزنامه در دنمارک محکوم گردید. او در ماه مارچ 2010 به تمامی دوازده فقره جرم مقصر شناخته شد که شامل مساعدت و معاونت در جرایم قتل شش قربانی آمریکایی میگردد. هیدلی بخاطر توطئه در بمب گذاری اماکن عمومی در هند؛ توطئه در قتل و ناقص کردن اشخاص در هند؛ شش فقره مساعدت و معاونت در جرم قتل شهروندان آمریکایی در هند؛ توطئه در فراهم آوری حمایه مادی تروریسم در هند؛ توطئه در قتل و ناقص کردن اشخاص در دانمارک؛ توطئه در فراهم آوری حمایه مادی تروریسم در دانمارک؛ توطئه در فراهم آوری حمایه مادی به لشکر طیبه. رانا یک شهروند کانادایی و دوست دیرینه هیدلی، محکوم به 14 سال حبس به جرم توطئه در فراهم آوری حمایه مادی از حملات تروریستی در دانمارک و فراهم آوری حمایه مادی به لشکر طیبه گردید. در ماه جون 2011، رانا در مورد توطئه فراهم آوری حمایه مادی به حملات تروریستی نوامبر 2008 در بمبئی تبرئه گردید اما به علت مشارکت در توطئه و دخیل بودن در حمله بر روزنامه دانمارکی و حمایه مادی از لشکر طیبه محکوم گردید.

اشخاص مظنون ذیل نیز در محاکم فدرال ایالت متحده متهم شده اند:

  • ساجد میر – به عنوان یک “کار گذار” برای دیوید هیدلی و سایرین که برای اجرای اقداماتی جهت  برنامه ریزی، آمادگی و اجرای حملات تروریستی به نمایندگی از لشکر طیبه توظیف شده بودند کار نموده است
  • میجر اقبال – باشنده پاکستان که در برنامه ریزی و حمایه مالی حملات اجراء شده توسط لشکر طیبه مشارکت نموده است
  • ابو قاهافه – باشنده پاکستان که با لشکر طیبه ارتباط داشته است که به اشخاص دیگر تعلیمات تخنیکی مورد استفاده در حملات تروریستی را آموزش داده است
  • مظهر اقبال، مسمی به ابو القمه – باشنده پاکستان و یکی از قوماندان های لشکر طیبه

عکس اضافی از

Mumbai Attacks - English PDF
Mumbai Attacks - Baluchi PDF
Mumbai Attacks - Hindi PDF
Mumbai Attacks - Pashto PDF
Mumbai Attacks - Urdu PDF