تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

محمد مکاوی محمد ابراهیم

تا 5 میلیون دالر انعام

محمد مکاوی محمد ابراهیم

تا 5 میلیون دالر

در 1 جنوری 2008، جان گرانویل شهروند ایالات متحده و کارمند آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و راننده سودانی او یعنی عبدالرحمن عباس رحما که از جشن شب سال نو در خرطوم سودان به خانه میرفتند به ضرب گلوله کشته شدند. گرانویل که 33 ساله بود در حال کار بر روی برنامه دیموکراسی و حکمرانی در سودان بود. عباس 39 ساله در سال 2004 بهعنوان عضو تیم مقابله با بحران دارفور به آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده پیوست. دو گروه به طور جداگانه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند: انصار التوحید (حامیان یکتاپرستی) و القاعده در سرزمین دو نیل (AQTN).

سیستم قضایی سودان پنج مرد را به اتهام دخالت در این قتلها محاکمه نموده و محکوم کرد. عبدالرئوف ابوزید محمد حمزه، محمد مکاوی ابراهیم محمد، عبدالباسط الحاج الحسن حاج حمد، و مهند عثمان یوسف محمد به مرگ با دار محکوم شدند، اما یک سال پس از محکومیت خود از زندان فرار کردند. ظاهراً مهند در می 2011 در سومالیه درگذشت. عبدالرئوف دوباره توسط مقامات سودان دستگیر شد. مکاوی و عبدالباسط همچنان فراری هستند.

مکاوی با گروهی در سودان موسوم به القاعده در سرزمین دو نیل روابط داشت، و این گروه حمله به منافع آمریکا، غرب و سودان را طرح ریزی میکرد. او رهبر گروه بود که در 1 جنوری 2008 این حمله را انجام داد، و به عنوان یکی از دو شلیک کننده در این قتلها شناخته شد. مکاوی پس از فرار از زندان خبار در خرطوم در 11 جنون 2010 به سومالیه رفت.