تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

ماهاد کارات (Mahad Karate)

تا 5 میلیون دالر انعام

معاون رهبر (امیر) ماهاد کارات، که با نام عبدالرحمن محمد وارسام نیز شناخته می شود، نقش مهمی را در امنیت ایفا کرد، بال الشباب و مسئول ترورها و حمله 2 آوریل 2015 در دانشکده دانشگاه گاریسا است که منجر به کشته شدن 150 تن شد. بال هوشمند الشباب در اجرای حملات انتحاری و ترورها در سومالی، کنیا، و سایر کشورهای منطقه مشارکت داشته است و در سراسر شاخ آفریقا تدارکات و پشتیبانی لازم را برای عملیات تروریستی الشباب فراهم می کند.

بر این باورند که کارات در چهل سالگی خود به سر می برد.