تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

معلم سلمان (Maalim Salman)

تا 3 میلیون دالر جایزه

معلم سلمان را رهبر فوت شده الشباب احمد عبدی ال-محمد (گودان) به عنوان رئیس مبارزان خارجی آفریقا برای الشباب انتخاب کرده بود. او عاملان غیر-سومالی الشباب را آموزش داده است و در عملیات هایی در آفریقا برای هدف قرار دادن گردشگران، تاسیسات سرگرم کننده، و کلیساها مشارکت داشته است.

با اینکه عمدتاً روی عملیات هایی در خارج از سومالی متمرکز است، مشخص شده است که سلمان در سومالی سکونت دارد و قبل از اعزام مبارزان خارجی به نقاط دیگر به آنها در سومالی آموزش می دهد. در میان سایر حملات تروریستی، الشباب مسئولیت حمله سپتامبر 2013 به فروشگاه وست گیت در نایروبی، کنیا را که حداقل 56 کشته بر جای گذاشت، بر عهده گرفت.