تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

معلم داود (Ma’alim Daud)

تا 5 میلیون دالر انعام

معلم داود مسئول برنامه ریزی، استخدام، آموزش، و عملیات ها علیه دولت سومالی و هدف های غربی است.

داود به زبان های انگلیسی، عربی، و سومالی صحبت می کند. او به نام های سالاد کارات، داود، معلم عبدالرحمن، و عبدالفتاح نیز شناخته شده است. داود اهل قبیله Hawiye/Ayr است و عمدتاً در منقطه پایینی شابل در سومالی سکونت دارد.