تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

خلیل یوسف حرب

تا 5 میلیون دالر انعام

خلیل یوسف حرب از مشاورین نزدیک حسن نصراله، سر منشی و رهبر گروه تروریستی حماس، است و به عنوان رابط ارشد نظامی با سازمان‌های تروریستی ایرانی و فلسطینی فعالیت کرده است. حرب فرماندهی و نظارت بر عملیات نظامی سازمان در سرزمین‌های فلسطین و چندین کشور شرق میانه را بر عهده داشته است. از سال 2012، حرب در رساندن مبالغ کلان ارزی به هم‌پیمانان سیاسی حزب‌اله در یمن نقش داشت. در اگست 2013، وزارت امور خارجه ایالات متحده حرب را طبق حکم اجراییوی 13224 تروریست بین‌المللی خاص اعلام کرد.

عکس اضافی از

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French