تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

خالد سعید الباطرفی

تا 5 میلیون دالر انعام

خالد الباطرفی یکی از اعضای ارشد AQAP در ولایت حضرموت یمن و یکی از اعضای سابق شورای مشورتی AQAP است. او در سال 1999 به افغانستان رفت و در آنجا در کمپ الفروغ القاعده تعلیم دید. او در سال 2001، در کنار طالبان در برابر نیروهای ایالات متحده و اتحاد شمال جنگید. الباطرفی در سال 2010 به AQAP در یمن ملحق شد و جنگجویان AQAP را در تصرف ولایت ابین یمن رهبری کرد و به عنوان امیر ابین AQAP منصوب گردید. پس از مرگ ناصر الوحیشی، رهبر AQAP در حمله نظامی ایالات متحده در جون 2016، وی بیانیه‌ای صادر کرد و هشدار داد که القاعده اقتصاد ایالات متحده را از بین خواهد برد و به سایر منافع ایالات متحده حمله خواهد کرد.

پس از اینکه ایالات متحده اعلام کرد که اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، الباطرفی در جنوری 2018 در یک ویدیوی AQAP نشان داده شد و ایالات متحده و یهودیان را تهدید کرد. در 23 جنوری 2018، وزارت امور خارجه الباطرفی را به عنوان یک تروریست خاص (SDGT) معین شده بر اساس فرمان اجرایی 13224 تعیین کرد.

عکس اضافی از

al-Rimi and Batarfi English PDF
al-Rimi and Batarfi Arabic PDF
AQAP English PDF
AQAP Arabic PDF