تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

هیثم علی طباطبایی

تا 5 میلیون دالر انعام

هیثم علی طباطبایی از رهبران ارشد نظامی حزب‌اله است که قومانده نیروهای خاص حزب‌اله در سوریه و یمن را بر عهده داشته است. اقدامات طباطبایی در سوریه و یمن بخش از تلاش گسترده حزب‌اله برای تامین آموزش، امکانات و نیروی بشری در حمایت از فعالیت‌های مخرب منطقه‌ یی آن است. در اکتوبر 2016، وزارت امور خارجه طباطبایی را طبق حکم اجراییوی 13224 تروریست بین‌المللی خاص اعلام کرد.

عکس اضافی از

Lebanese Hizballah Poster - English
Lebanese Hizballah Poster - Arabic
Lebanese Hizballah Poster - Farsi
Lebanese Hizballah Poster - French