تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

حامد الخیری

تا 5 میلیون دالر انعام

حامد الخیررهبر و بنیانگزار گروه تروریستی حركت برای اتحاد و جهاد در غرب آفریقا (MUJWA٬ همنیطور شناخته شده به نام MUJAO و TWJWA). تحت رهبری خیری٬ اعضای MUJWA عملیات آدم ربائی٬ حملات تروریستی و ربودن دیپلومات های خارجی را انجام دادند. خیری مسئولیت ربودن 7 دیپلومات الجزایری در آوریل 2012 را در مالی به عهده گرفته ودر ویدیوی های MUJWA ظاهر شده و علیه مخلفان سازمان به تهدید دست زده است. در ژانویه سال 2012٬ خیری اعلام كرد كه هدف MUJWA به اجرا گذاشتن قانون شرع در تمام غرب آفریقاست.

قبل از رهبری وی در MUJWA٬ خیری عضو AQIM٬ برای برنامه ریزی عملیات تروریستی علیه موریتانی بود. در اكتبر سال ٬2011 خیری دستور ربودن 3 كارمندان كمكی اروپائی در الجزیره را كه منجر به زخمی شدن 2 نفر با گلوله شد٬ را صادر كرده بود. خیری در دستور اجرائی 13224 در 7 دسامبر 2012 به عنوان یك تروریست شناخته شد.

MUJWA در سپتامبر سال 2011 بعنوان شاخه فرعی القاعده در سرزمین های اسلامی مغرب (AQIM) برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های هر چه بیشتر تروریستی در سراسر غرب آفریقا بوجود آمد. MUJWA حملات و آدم ربائی های مختلفی را انجام داده است كه شامل حمله انتحاری مارس 2012 در تامان راست الجزیره كه منجر به زخمی شدن 23 نفر شد٬ می شود. MUJWA همچنین مسئولیت ربودن سفیر كانادا و فرستاده سازمان ملل رابرت فالر را به عهده گرفته است. ایالات متحده MUJWA را در 7 سپتامبر 2012٬ بعنوان یك نهاد تروریستی جهانی مخصوص تعیین شده٬ معین كرد و شورای تحریمات سازمان ملل بر علیه القاعده MUJWA را در 5 دسامبر 2012 در لیست سازمان های مربوط به AQIM قرار داد.