تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

گلمراد خالیموف (Gulmurod Khalimov)

تا 3 میلیون دالر جایزه

سرهنگ عملیات ویژه سابق تاجیکستان، فرمانده پلیس و تک تیرانداز نظامی٬ گلمراد خالیموف٬ عضو و مامور گردآورنده افراد دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است. او فرمانده یک واحد شبه نظامی ویژه در وزارت کشور تاجیکستان بوده است. خالیموف در یک ویدیو تبلیغاتی شركت كرده و به این ترتیب تایید می شود که او برای داعش مبارزه می کند و علنا مردم را برای اعمال خشونت آمیز علیه آمریکایی برانگیخته است.

در 29 سپتامبر سال 2015، وزارت امور خارجه آمریکا خالیموف را به عنوان یک تروریستی جهانی تعیین شده ویژه تحت فرمان اجرایی 13224 تعیین كرد. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد 2253/1989/1267 کمیته تحریم دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و القاعده٬ او را به فهرست تحریم های خود در فوریه سال 2016 اضافه نمود. خالیموف تحت تعقیب دولت تاجیکستان است.

عکس اضافی از

گلمراد خالیموف (Gulmurod Khalimov)
گلمراد خالیموف (Gulmurod Khalimov)
گلمراد خالیموف (Gulmurod Khalimov)
گلمراد خالیموف (Gulmurod Khalimov)
Gulmurod Khalimov - English