اعمال تیروریستی
معلومات درباره ...

قتل جان گرانویل و عبدالرحمن عباس رحما

خارطوم، سودان | 1 جنوری 2008

در 1 جنوری2008، جان گرانویل شهروند ایالات متحده و کارمند آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و راننده سودانی او یعنی عبدالرحمن عباس رحما که از جشن شب سال نو در خرطوم سودان به خانه میرفتند به ضرب گلوله کشته شدند. دو گروه به طور جداگانه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند: القاعده در سرزمین دو نیل (AQTN) که منحل شده است و انصار التوحید (حامیان یکتاپرستی).

پنج مرد در سیستم قضایی سودان به اتهام دخالت در این قتلها محاکمه شدند. عبدالرئوف ابوزید محمد حمزه، محمد مکاوی ابراهیم محمد، عبدالباسط الحاج الحسن حاج حمد، و مهند عثمان یوسف محمد به مرگ با دار محکوم شدند، اما یک سال پس از محکومیت خود از زندان فرار کردند. ظاهراً مهند در می 2011 در سومالیه درگذشت. عبدالرئوف دوباره توسط مقامات سودان دستگیر شد. مکاوی و عبدالباسط همچنان فراری هستند.

عبدالرحمن عباس رحما که 39 ساله بود در جوبا، سودان متولد شد. او کار خود را در آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده در سال 2004 بهعنوان عضو تیم مقابله با بحران دارفور آغاز کرد. او در نومبر سال 2005 بهعنوان راننده جهت ماموریت آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده / سودان در خرطوم استخدام شد.

جان گرانویل33 ساله اهل بوفالو از ایالت نیویارک بود. او به مدت بیش از سه سال در حال کار بر روی برنامه دیموکراسی و حکمرانی در سودان بود و به توزیع هزاران رادیو آفتابی در جنوب سودان (منطقه دورافتاده که بیش از دو دهه با جنگ روبرو بوده است) میپرداخت تا به شهروندان در مورد حقوق آنها آگاهی دهد و برای شرکت در انتخابات به آنها کمک نماید. گرانویل بهعنوان داوطلب سپاه صلح از سال 1997 تا 1999 در کامرون خدمت کرده بود و موفق به دریافت کمک هزینه تحصیلی فولبرایت برای انجام تحقیقات مستقل در کامرون شده بود.

قربانیان

عکس از جان گرانویل
جان گرانویل
عکس از عبدالرحمن عباس رحما که
عبدالرحمن عباس رحما که