تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

فواد محمد خلف

تا 5 میلیون دالر انعام

فواد محمد خلف (فواد شونگول) حمایت مالی از الشباب را تسهیل میکند؛ او در ماه می 2008 در مساجد شهر کیسمایو در سومالیه دو بار دست به جمعآوری پول برای الشباب زد. خلف و چند نفر دیگر در اپریل 2008 حملات را با وسایط پر از مواد منفجره به پایگاههای اتیوپیایی و دولت انتقالی فدرال (TFG) در موگادیشوی سومالیه انجام دادند. خلف و یک گروه از ستیزهجویان در ماه می 2008 به یک حوزه پولیس در موگادیشو حمله کردند و چندین سرباز را اسیر، کشته و زخمی نمودند. خلف در اپریل 2010 توسط وزارت مالیه ایالات متحده به دلیل کمک به خشونت و تضعیف امنیت در سومالیه طبق فرمان اجرایی 13536 مورد تحریم قرار گرفت.

الشباب شاخه شبهنظامی شورای محاکم اسلامی سومالیه است که در نیمه دوم سال 2006 بخشهای زیادی از جنوب سومالیه را در اختیار خود گرفت. الشباب به شورشهای خشونتآمیز خود در جنوب و مرکز سومالیه ادامه داد. این گروه مسئولیت بمبگذاریهای زیادی را بر عهده گرفت است از جمله انواع مختلف حملات انتحاری در موگادیشو و در مرکز و شمال سومالیه که به طور معمول مقامات و متحدان دولت فدرال انتقالی سومالیه (TFG) را هدف قرار میدهد. الشباب به احتمال زیاد مسئول موج پنج بمبگذاری انتحاری هماهنگ با وسایط در اکتوبر 2008 بود که به طور همزمان اهداف را در دو شهر در شمال سومالیه مورد اصابت قرار داد و به کشته شدن حداقل 26 نفر و زخمی شدن 29 نفر دیگر انجامید. الشباب مسئول دو بمب گذاری انتحاری همزمان در کامپالا در اوگاندا و در تاریخ 11 جنوری 2010 بود که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر، از جمله یک آمریکایی شد. این گروه مسئولیت ترور فعالان صلح، امدادرسان بینالمللی، بسیاری از چهرههای جامعه مدنی و روزنامهنگاران را در سومالیه بر عهده دارد. در فبروری 2012، الشباب و القاعده رسماً اتحاد خود را اعلام کردند

وزارت امور خارجه ایالات متحده الشباب را طبق بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت (اصلاح شده) در تاریخ 26 فبروری 2008 بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، و طبق فرمان اجرایی 13224 در فبروری 29، 2008 بهعنوان نهاد ویژه تروریستی جهانی معرفی کرده است.