اعمال تیروریستی
معلومات درباره ...

حمله بر سیاحان

پارک بویندی، یوگندا | 1 مارچ 1999

بتاریخ ماه1 مارچ 1999 یک گروه 100 نفری عساکر انتراهاموی بر سیاحان غیر مسلح و راهنما هایشان در پارک ملی بیویندی در یوگندا حمله نمودند. انتراهاموی، یک سازمان نیمه نظامی است که توسط یک گروه مرد های جوان مربوط به قبیله هوتو بود که نسل کشی رواندا را در سال 1994 بر ضد قبیله توتسی انجام دادند.

در حمله پارک بیویندی بر چندین گروه سیاحان حمله شد، سیاحان گروگان گرفته شدند، و مجبور ساخته شدند تا به سوی جمهوریت دیموکراتیک کانگو مارش کنند. یکی یوگندائی، پال راس واگابا، زنده سوختانده شد. هشت تن قربانی دیگر، بشمول امریکائی ها، سوزان میلر و رابرت هاوبنر، با لت و کوب کشته شدند.

در طول حمله بسیاری مال های سیاحان دزدیده شد، بشمول یک پاسپورت ایالات متحده، لایسنس درایوری ایالات متحده، ساعت ستیزن زنانه، و کمپیوتر لپ تاپ توشیبا پورتوگو.

پروگرام انعام برای عدالت تا 5 میلیون دالر برای معلوماتی انعام میدهد که آنهائی را که مسؤل این حمله اند به دست عدالت بسپارد.