تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

احلم احمد التمیمی

تا 5 میلیون دالر انعام

یک شهروند اردن، احلم احمد التمیمی که بنام “خالتی” و “حلاتی” نیز معروف می باشد یک تروریست محکوم شده مامور حماس است.

در تاریخ 9 آگست 2001، التمیمی یک بمب و انتحار کننده حماس را به یک منطقه پر ازدحام جورسلیم پییزای سابورو حمل و نقل نمود که انتحار کننده خود را منفجر ساخته در نتیجه 15 تن را کشت که شامل هفت طفل میگردد. دو شهروند آمریکایی در این حادثه کشته شدند – جودت شوشانا گرینهام، یک خانم معلم 31 ساله باردار اهل نیو جرسی، و مالکا چانا روت، یک طفل 15 ساله. بیش از 120 تن دیگر به شمول چهار تبعه آمریکایی زخمی شدند. حماس مسولیت این بمب گذاری را به عهده گرفت.

در سال 2003، التمیمی در یک محکمه اسراییلی مقصر شناخته شد و به جرم همکاری با بمب گذار محکوم به 16 سال حبس در اسراییل گردید. او در ماه اکتوبر 2011 به عنوان بخشی از تبادله اسراء میان حماس و اسراییل آزاد گردید. در تاریخ 14 مارچ 2017، وزارت عدلیه ایالت متحده آمریکا یک شکایت جرمی را آشکار ساخت و حکم بازداشت التمیمی را مطابق قوانین آمریکا به اتهام ” توطئه در استفاده از سلاح کشتار جمعی علیه اتباع ایالات متحده در خارج از آمریکا که منجر به مرگ گردیده است را صادر نمود.” اداره FBI نیز التمیمی را در لست تروریست های تحت تعقیب خود اضافه نمود و او را به حیث یک شخص مسلح و خطرناک می شناسد.”

مطابق اداره FBI، یک شاگرد اسبق که به حیث خبرنگار تلویزیون بطور نیمه وقت کار میکرد، التمیمی، بمب گذار را الی مقصد نهایی اش بعد از اینکه تعهد در اجرای حملات به نمایندگی از شاخه نظامی حماس بجا آورد را نقل مکان میدهد. التمیمی کسیکه حمله سابورو را طرح ریزی نموده بود، موقعیت را به دلیل شلوغ بودن رستورانت انتخاب کرده بود. جهت کاهش میزان مشکوکیت، او و بمب گذار لباس اسراییلی پوشیده بودند و او شخصا بمب را حمل نموده است، او بمب را داخل یک بکس گیتار پنهان کرده بود و از مسیر شهرک ویست بنک به داخل جور سلیم انتقال داده است. التمیمی اعتراف نمود که چند هفته قبل یک بمب ساعتی را به عنوان آزمایش قبل از حمله در یک فروشگاه مواد غذایی جور سلیم منفجر کرده است.

حماس توسط وزارت خارجه آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) مطابق قانون ملیت و مهاجرت و به حیث یک گروه تروریستی جهانی ویژه (SDGT) مطابق قانون E.O. 13224 تعیین گردیده است.

پروگرام عدلی پاداشی را به مبلغ 5 میلیون دالر برای معلوماتی که به دستگیری التمیمی یا محکومیت وی به دلیل نقش اش در این حمله بانجامد به عنوان بخشی از خشونت سال 1993 در مقابل پیشنهاد پاداش میانجیگری صلح خاورمیانه پیشکش می نماید.

عکس های اضافی

مالکا چانا روت
مالکا چانا روت
جودت شوشانا گرینهام
جودت شوشانا گرینهام
بمب گذاري پيزافروشي اسبارو در سال 2001
بمب گذاري پيزافروشي اسبارو در سال 2001
احلم احمد التمیمی
احلم احمد التمیمی