تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

آهادون آداک (Ahadon Adak)

تا 250,000 دالر پاداش

آهادون آداک Ahadon Adak) ) یک قومندان در جبهه آزادی بخش ملی مورو (MNLF) است. در تاریخ 29 سپتمبر 2009 در جزیره جولو، فیلیپین، جبهه آزادی بخش ملی مورو- یک وسیله منفلقه کار گذاشت که باعث انفجار وسایط نقلیه قطار نظامی شد. این انفجار منجر به کشته شدن دو عسکر اردوی ایالات متحده و یک عسکر قوای مسلح فیلیپین (AFP) شد که عضو یک وظیفه بشردوستانه برای ساخت یک مکتب در این منطقه بودند. در تاریخ 21 می 2010، حوزه قضایی 9 فیلیپین، حکم دستگیری آهادون آداک را بخاطر این حمله صادر کرد.

عکس اضافی از

Philippine Poster - English