تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

ابوبکر شکائو

تا 7 میلیون دالر جایزه

ابوبکر شیکو رهبر جماعت اهل سنت الدعوه و الجهاد میباشد، سازمانی که بیشتر به بوکو حرام معروف است. بوکو حرام،که به معنای “تعلیمات غربی حرام است” میباشد، یک سازمان تروریستی مستقر در نایجریا است که با هدف براندازی دولت فعلی نایجریا و جایگزین ساختن آن با یک رژیم مبتنی بر قانون شریعت اسلام فعالیت میکند. این گروه از اواخر دهه 1990 به اشکال مختلفی فعالیت داشته است. گزارش شده است که پیوندهایی در قسمت ارتباطات، آموزش و اسلحه بین بوکو حرام، القاعده در سرزمینهای اسلامی مغرب (AQIM)، الشباب، و القاعده در شبه جزیره عرب وجود داشته است، که میتواند ظرفیت بوکو حرام در انجام حملات تروریستی را تقویت کند.

شکاو قبلاًمعاون قوماندان گروه بود. در ماه جولای 2010، شکاو در سطح عمومی مدعی رهبری بوکو حرام شد و تهدید کرد که به منافع غربیها در نایجریا حمله خواهد کرد. مدتی بعد در آن ماه، شکاو یک بیانیه دیگر صادر کرد و طی آن همبستگی خود را با القاعده اعلام و ایالات متحده را تهدید کرد. قابلیتهای عملیاتی بوکو حرام تحت رهبری شکاو افزایش یافتند.

این گروه اولین آله انفجاری بهبودیافته (IED) ضد وسایط خود را در ماه جون 2011 منفجر ساخت، و به شکل فزایندهای از IEDها در حملات علیه اهداف بدون دفاع بهره گرفته است. حمله بمب ضد وسایط 26 اگست 2011 بوکو حرام بر قرارگاه ایالات متحده در شهر ابوجای نایجریا نخستین عملیات مهلک این گروه علیه منافع غربی را رقم زد. در این حمله حداقل 23 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی گروه بوکو حرام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و وعده داد که در آینده منافع بیشتر نایجریایی و امریکایی را مورد هدف قرار خواهد داد.

در تاریخ 1 می 2012، کمتر از یک هفته بعد از بمبگذاری این گروه در یک ساختمان یکی از روزنامههای نایجریایی در ابوجا، بوکو حرام یک بیانیه ویدیویی صادر کرد و طی آن نسبت به انجام حملات بیشتر بالای آژانسهای خبری محلی و بینالمللی، بشمول صدای امریکا و گزارشگران صحرا، که یک سرویس رسانهای مستقر در نیویارک است، تهدید کرد.

تحت رهبری شكوی٬ بوكو حرام به طور مستمر كودكان كمسال را هدف قرار داده است. در ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ بوكو حرام حدود ۳۰۰ دختربچه را از دبستانشان در شمال نیجریه ربود. در یك پیغام ویدیوئی كه سه هفته بعد از آن انتشار یافت٬ شكوی مسئولیت آدم ربائی ها را به عهده گرفت٬ دختران را برده نامید و تهدید كرد كه آنها را در بازار می فروشد.

در تاریخ 21 جون 2012، وزارت خارجه ایالات متحده طبق فرمان اجرایی شماره 13224 شکاو را منحیث یک تروریست بینالمللی منصوبشده خاص قلمداد کرد.