تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

ابو محمد الشمالی (Abu-Muhammad al-Shimali)

تا 5 میلیون دالر انعام

رئیس ارشد مرز دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، تاراد الجبرا، که با اسم ابو محمد الشمالی شناخته شده است، از سال 2005 به داعش، که در گذشته به اسم القاعده در عراق معروف بود، پیوسته است. اکنون او یک مقام کلیدی در کمیته مهاجرت و لوژستیک داعش است، و مسئولیت تسهیل سفر جنگجویان تروریستی خارجی را عمدتاً از طریق غازی عینتاب، ترکیه، و به سمت شهر سرحدی تحت کنترول داعش به نام جرابلس، سوریه، برعهده دارد. الشمالی و کمیته مهاجرت و لوژستیک با یکدیگر در فعالیت های قاچاق، حواله جات مالی، و تحرک لوژستیکی از اروپا، افریقای شمالی، و شبه جزیره عربستان به سوریه و عراق همکاری میکنند. در سال 2014، الشمالی مقدمات سفر جنگجویان آتی داعش اتباع استرالیا، اروپا، و شرق میانه را از ترکیه به سوریه فراهم کرده، و مرکز پروسس داعش را برای نیروهای جدید در اعزاز، سوریه اداره میکرد.

ایالات متحده امریکا و اتحاد جهانی بیش از 60 شریک بین المللی متعهد هستند داعش را تضعیف و در نهایت مغلوب کنند. دستیابی به این هدف مستلزم تلاش های چندگانه و تقویت دو جانبه است. یکی از تلاش های اصلی اتحاد جهانی جلوگیری از جریان جنگجویان تروریستی خارجی است. این رویکرد، تلاش های امنیت داخلی، تطبیق قانون، بخش قضایی، استخبارات، دیپلوماسی، اردو، ظرفیت سازی و اشتراک سازی معلومات را به کار میبرد.

بیش از 25.000 جنگجو تروریستی خارجی بیش از 100 کشور به عراق و سوریه سفر کرده اند. میدان جنگ در عراق و سوریه به جنگجویان تروریستی خارجی امکان میدهد تا مبارزه را تجربه کنند، برای استفاده از اسلحه و مواد منفجره آموزش ببینند و به شبکه های تروریستی که ممکن است در حال برنامه ریزی برای حمله به غرب باشند، دسترسی پیدا کنند. تهدید جنگجو تروریستی خارجی مشترک موجب تقویت بیشتر همکاری بین اداره فدرال امریکا و شرکای بین المللی شده است، که از تمام ابزار موجود برای ایجاد اختلال در جریان جنگجویان و در نهایت مغلوب ساختن داعش استفاده خواهند رد.