کوریای شمالی

به منظور حمایت از تلاش های بین المللی به منظور ایجاد اختلال در فعالیت های غیرقانونی کوریای شمالی، جوایز عدالت وزارت امور خارجه (RFJ) برای معلوماتی که به اختلال در مکانیزم های مالی افراد درگیر در فعالیت های خاصی که از کوریای شمالی پشتیبانی می کنند، از جمله پولشویی، فرار از تحریم ها، جرایم اینترنتی و گسترش سلاح های کشتار جمعی منجر شود تا 5 میلیون دالر پاداش می دهد.

این وزارتخانه به دنبال معلوماتی بشمول موارد زیر است:

  • انتقال کشتی به کشتی ذغال سنگ متعلق به کوریای شمالی یا نفت خام یا محصولات نفتی به کوریای شمالی یا هر محموله دیگری به کشتی های کوریای شمالی یا از آنها؛

  • شهروندان کوریای شمالی که در خارج از کوریای شمالی کار می کنند و عایدات قابل توجهی را برای دولت کوریای شمالی یا حزب کارگران کوریا ایجاد می نمایند؛

  • کسب و کارها یا افرادی که در هر نقطه از جهان حضور داشته و در تجارت ممنوعه با کوریای شمالی دخالت دارند؛

  • فروش یا حمل سلاح های کوریای شمالی؛

  • کالاهای لوکسی که به کوریای شمالی حمل می شود.

برنامه RFJ همچنین پاداشی به میزان حداکثر 5 میلیون دالر برای معلوماتی ارائه می دهد که منجر به شناسایی یا تعیین محل افرادی شود که بنا به دستور دولت کوریای شمالی مشغول به کار هستند و به کمپیوتر دسترسی دارند تا به سرقت معلومات، ایراد ضرر به کمپیوتر، زورگیری یا کمک و معاونت به کسانی که مرتکب این جرایم می شوند بپردازند.

به طور مشخص، این وزارتخانه مجاز است در مقابل معلوماتی که منجر به اختلال در مکانیزم های مالی هر فرد یا سازمانی شود که در انجام کارهای شرح داده شده در بخش های 104(a) و 104(b) (1) قانون تحریم ها و تقویت سیاست کوریای شمالی 2016 دخالت دارند تا 5 میلیون دالر پاداش بدهد. این مسئله شامل معلومات در مورد هر فرد یا سازمانی است که آگاهانه:

  1. واردات، صادرات یا صادرات مجدد هر نوع کالا، خدمات یا تکنالوجی تحت کنترول صادرات توسط ایالات متحده به دلیل استفاده از چنین کالاها، خدمات یا تکنالوجی هایی در سلاح های کشتار جمعی یا سیستم های تحویل چنین سلاح هایی به کوریای شمالی یا از کوریای شمالی و حمایت عمده در خصوص استفاده، توسعه، تولید، در اختیار گرفتن مالکیت یا خرید سلاح هسته ای، رادیولوژیکی، کیمیاوی یا بیالوجیکی یا هر نوع دستگاه یا سیستم طراحی شده به طور کامل یا جزئی برای تحویل چنین سلاح هایی توسط هر شخص؛

  2. ارائه تریننگ، مشوره دهی یا سایر خدمات یا کمک یا انجام معاملات مالی قابل توجه مربوط به تولید، حفظ و مراقبت یا استفاده از این نوع سلاح ها، دستگاه ها یا سیستم ها که قرار است به کوریای شمالی وارد، یا از آن صادر یا صادرات مجدد شود؛

  3. واردات، صادرات یا صادرات مجدد کالاهای لوکس به کوریای شمالی یا از آن؛

  4. مداخله، بر عهده گرفتن مسئولیت یا تسهیل سانسور توسط دولت کوریای شمالی؛

  5. مداخله، بر عهده گرفتن مسئولیت یا نقض جدی حقوق بشر توسط دولت کوریای شمالی؛

  6. مشارکت در پولشویی، جعل کالا یا پول، قاچاق عمده پول یا قاچاق مواد مخدر که از دولت کوریای شمالی یا هر مقام ارشد یا شخصی که به نمایندگی از آن حکومت اقدام می کند، حمایت نماید؛

  7. مشارکت در فعالیت های قابل توجهی که از طریق استفاده از شبکه ها یا سیستم های کمپیوتری از طرف دولت کوریای شمالی موجب تضعیف امنیت سایبری علیه افراد، دولت های خارجی یا سایر نهادها می شود؛

  8. فروش، تأمین یا انتقال مقدار قابل توجهی فلزات قیمتی، گرافیت، فلزات یا المینیم، فولاد، ذغال سنگ خام یا نیمه تمام یا نرم افزار به دولت کوریای شمالی یا از طرف هر شخص یا نماینده آن دولت به منظور استفاده در پروسه های صنعتی که مستقیماً با سلاح های کشتار جمعی و سیستم های تحویل چنین سلاح هایی، سایر فعالیت های تسلیحاتی، حزب کارگران کوریا، قوای مسلح، امنیت داخلی، یا فعالیت های کشفی، یا اوپراسیونی و حفظ و مراقبت از کمپ های محبوسین سیاسی یا کار اجباری، از جمله در خارج از کوریای شمالی مرتبط باشد؛

  9. واردات، صادرات یا صادرات مجدد هر نوع سلاح یا مواد مرتبط به سلاح به کوریای شمالی یا از آن؛ یا

  10. تلاش آگاهانه برای انجام هر نوع اقداماتی که در فقره (1) الی (9) شرح داده شده است.

این وزارتخانه همچنین مجاز است در مقابل معلوماتی که منجر به شناسایی هر فردی شود که بنا به دستور یا تحت کنترول دولت کوریای شمالی، موجب نقض قانون فریبکاری و سوءاستفاده از کمپیوتر (“CFAA”) بخش 18 U.S.C. § 1030) گردد، تا 5 میلیون دالر پاداش اعطا نماید. این وزارتخانه در جستجوی معلومات مربوط به فعالیت هایی است که موجب نقض CFAA می گردد، به خصوص اما نه منحصر به فعالیت های مربوط به:

  1. نفوذ غیرمجاز به کمپیوتر ها و شبکه های سکتور دولتی و خصوصی با قصد سرقت معلومات؛

  2. ارسال بدافزارهای مخرب؛

  3. انتشار و استفاده از باج افزار؛

  4. فرستادن تهدید مربوط به وارد کردن خسارت، کسب معلومات یا درخواست هر چیز باارزش در رابطه با یک کمپیوتر، با هدف زورگیری پول یا هر چیز باارزش از یک شخص یا سازمانکه طبق بخش های 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2)، (a)(3)، (a)(5)، و (a)(7) منع شده است.

عکس اضافی از

North Korea - English
North Korea - Chinese (Simplified)
North Korea - Chinese (Traditional)