تحت تعقیب است
اطلاعاتی که سبب اجرای عدالت خواهد شد...

عبداللهی یاری

تا 3 میلیون دالر جایزه

عبداللهی یاری رئیس بخش مطبوعاتی در الشباب است. او همچنین معاون احمد عبدی محمد (گدان)، بنیانگذار و رئیس الشباب میباشد.

الشباب شاخه شبهنظامی شورای محاکم اسلامی سومالیه است که در نیمه دوم سال 2006 بخشهای زیادی از جنوب سومالیه را در اختیار خود گرفت. الشباب به شورشهای خشونتآمیز خود در جنوب و مرکز سومالیه ادامه داد. این گروه مسئولیت بمبگذاریهای زیادی را بر عهده گرفت است از جمله انواع مختلف حملات انتحاری در موگادیشو و در مرکز و شمال سومالیه که به طور معمول مقامات و متحدان دولت فدرال انتقالی سومالیه (TFG) را هدف قرار میدهد. الشباب به احتمال زیاد مسئول موج پنج بمبگذاری انتحاری هماهنگ با وسایط در اکتوبر 2008 بود که به طور همزمان اهداف را در دو شهر در شمال سومالیه مورد اصابت قرار داد و به کشته شدن حداقل 26 نفر و زخمی شدن 29 نفر دیگر انجامید. الشباب مسئول دو بمب گذاری انتحاری همزمان در کامپالا در اوگاندا و در تاریخ 11 جنوری 2010 بود که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر، از جمله یک آمریکایی شد. این گروه مسئولیت ترور فعالان صلح، امدادرسان بینالمللی، بسیاری از چهرههای جامعه مدنی و روزنامهنگاران را در سومالیه بر عهده دارد. در فبروری 2012، الشباب و القاعده رسماً اتحاد خود را اعلام کردند

وزارت امور خارجه ایالات متحده الشباب را طبق بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت (اصلاح شده) در تاریخ 26 فبروری 2008 بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، و طبق فرمان اجرایی 13224 در فبروری 29، 2008 بهعنوان نهاد ویژه تروریستی جهانی معرفی کرده است.