အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများအစီအစဥ်၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် ရွေးချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လျှို့ဝှက်ပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်တွင် အောက်ပါအခြေအနေများ၌ သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုကောင်း ပြုနိုင်ပုံကို ဖော်ပြထားပါသည်-

 • https://rewardsforjustice.netရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကြည့်ရှုပါ
 • စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး သို့မဟုတ် ပွဲများအပါအဝင် အခြားသော ဆက်နွှယ်နေသည့် နည်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပါ

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်တွင်-

 • “ဝက်ဘ်ဆိုက်” ဟုရည်ညွှန်းပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမူဝါဒကို ရည်ညွှန်းသည့် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမဆို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်
 • “ဝန်ဆောင်မှုများ” ဟုရည်ညွှန်းပါက စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပွဲများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဆက်နွှယ်နေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံသည့် အချက်အလက်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုပုံနှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိသည့် ရပိုင်ခွင့်များကို တတ်နိုင်သမျှ အရှင်းဆုံးနည်းဖြင့် ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်ရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တစ်စုံတစ်ရာကို သင်သဘောမတူပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံသည့် အချက်အလက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်အရာပြုလုပ်သည်ကို သင်နားလည်ဖို့ အထောက်အကူပြုရန် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

အလိုအလျောက်ကောက်ခံသည့် အချက်အလက်များ

အတိုအားဖြင့်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သင်သွားသည့်အခါ သင်၏ အင်တာနက် ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာနှင့်/သို့မဟုတ် ဘရောက်ဇာနှင့် ကိရိယာ၏ လက္ခဏာများကဲ့သို့ အချက်အလက်အချို့ကို အလိုအလျောက် ကောက်ခံပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း သွားလာခြင်းများ ပြုသည့်အခါ အချို့သောအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် ကောက်ခံပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် (သင့်အမည် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်ကဲ့သို့) သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတိအကျကို မဖော်ပြသော်လည်း၊ သင်၏ IP လိပ်စာ၊ ဘရောက်ဇာနှင့် ကိရိယာ၏ လက္ခဏာများ၊ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်သည့် စနစ်၊ နှစ်သက်သည့် ဘာသာစကားများ၊ ရည်ညွှန်းလိုက်သည့် URL များ၊ ကိရိယာအမည်၊ နိုင်ငံ၊ တည်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်မည်သည့်အခါ၌ မည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့် အခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကဲ့သို့ ကိရိယာနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုံခြုံရေးနှင့် လည်ပတ်ပုံအတွက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဌာနတွင်း သုံးသပ်ချက်များနှင့် အစီရင်ခံရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဤအချက်အလက်များကို အဓိကအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။

များစွာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကွတ်ကီးများ၊ အလားတူ နည်းပညာများနှင့် အချက်အလက်များကို ကောက်ခံပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံသည့် အချက်အလက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

 • လော့ဂ်နှင့် အသုံးပြုမှု ဒေတာ- လော့ဂ်နှင့် အသုံးပြုမှု ဒေတာသည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်နေပြီး၊ ကွန်ပျူတာချွတ်ယွင်းချက် ရှာဖွေမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အချက်အလက်ဖြစ်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက် အသုံးပြုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက်ကောက်ခံပြီး လော့ဂ်ဖိုင်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံသည့်ပုံပေါ် မူတည်ပြီး၊ ဤလော့ဂ်ဒေတာများတွင် သင်၏ IP လိပ်စာ၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစားနှင့် စက်တင်များနှင့် (သင်၏အသုံးပြုမှု၊ ကြည့်ရှုလိုက်သည့် စာမျက်နှာနှင့် ဖိုင်တွဲများ၊ ရှာဖွေမှုများနှင့် သင်အသုံးပြုသည့် အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့ သင်၏ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များတို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် ရက်စွဲ/အချိန် တံဆိပ်များကဲ့သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သင်၏လှုပ်ရှားမှု၊ (ကွန်ပျူတာစနစ်၏ လုပ်ဆောင်မှု၊ (တစ်ခါတစ်ရံ၌ “ပျက်သွားမှု မှတ်တမ်းများ” ဟုခေါ်သည့် မှားယွင်းမှု အစီရင်ခံစာများနှင့် ဟဒ်ဝဲစက်တင်များကဲ့သို့) ကိရိယာ၌ ဖြစ်ပျက်မှု အချက်အလက် တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • ကိရိယာ၏ဒေတာ- သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာအကြောင်း အချက်အလက်ကဲ့သို့ ကိရိယာ၏ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံပါသည်။
  အသုံးပြုသည့် ကိရိယာအပေါ်မူတည်ပြီး၊ သင်၏ IP လိပ်စာ (သို့မဟုတ် ပရောက်စီ ဆာဗာ)၊ ကိရိယာနှင့် အက်ပလီကေးရှင်း၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ၊ တည်နေရာ၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား၊ ဟဒ်ဝဲမော်ဒယ်၊ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်/ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီ၊ ကွန်ပျူတာစက် လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုကဲ့သို့ အချက်အလက်များ ဤကိရိယာ၏ ဒေတာတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • တည်နေရာ၏ဒေတာ- သင့်ကိရိယာ၏ တည်နေရာအကြောင်း တိကျနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် မတိကျဘဲရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်ကဲ့သို့ တည်နေရာ၏ ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံပါသည်။ အချက်အလက် မည်မျှကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံသည်မှာ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ရန် သင်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာအမျိုးအစားနှင့် စက်တင်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ (သင်၏ IP လိပ်စာကို အခြေခံ၍) သင်၏ လက်ရှိတည်နေရာကို ပြောပြသည့် ပထဝီဝင်တည်နေရာ ဒေတာကို ကောက်ခံရန် ကျွန်ုုပ်တို့သည် GPS နှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ကို ရယူခွင့်ကို ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိရိယာရှိ တည်နေရာရှာဖွေမှု စက်တင်ကို သုံးမရအောင် လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဤအချက်အလက်ကို ကောက်ယူခြင်းကို ခွင့်မပြုရန် သင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤသို့ခွင့်မပြုပါက ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ လက္ခဏာအချို့ကို သင်အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိပြုပါ။

သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကောက်ခံခဲ့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။

သင်၏ဒေတာများကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်-

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ကာကွယ်ရန်။ (ဥပမာ လိမ်လည်မှု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် တားဆီးကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အဖြစ် သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 • ဥပဒေရေးရာနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မူဝါဒများကို ကြီးကြပ်ရန်
 • လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးပေးရန်
 • ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် စနစ်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲ၍ထိန်းသိမ်းရန်
 • သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ရန်
 • ခွင့်ပြုချက်ရ ဥပဒေကြီးကြပ်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများနှင့် အခြားခြေရာကောက်သည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသလား။

အတိုအားဖြင့်- ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူရန် သို့မဟုတ် သိမ်းထားရန် ကွတ်ကီးများနှင့် (web beacons နှင့် pixels တို့ကဲ့သို့) အလားတူ ခြေရာကောက်သည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူနည်းပညာများသည် သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အက်ပ်ထံ ပြန်လာသည့်အခါ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အလိုအလျောက် သိရှိရန် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ထံ အသွားအလာပုံစံများကို သုံးသပ်ရန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်နှင့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြိုက်များကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အထောက်အကူပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏အပြုအမူက ၎င်းတို့အနေဖြင့် အထူးအကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ညွန်ပြသည့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများထံ စိတ်ကြိုက် အကြောင်းအရာများနှင့် ကြော်ညာများ ပေးရန်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအများစု၌ မူရင်းအတွင်း ကွတ်ကီးများကို လက်ခံရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သင်မှ ပြုလုပ်လိုပါက ကွတ်ကီးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ကွတ်ကီးများကို ငြင်းပယ်ရန် သင့်ဘရောက်ဇာတွင် သာမန်အားဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ရန် သင်ရွေးချယ်ပါက၊ ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လက္ခဏာအချို့ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

သင်၏အချက်အလက်များကို ဘေးကင်းအောက် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့သိမ်းထားသနည်း။

အတိုအားဖြင့်- ဖွဲစည်းပုံစနစ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များအားဖြင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် စီမံထားသော နည်းပညာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ။ သို့ရာတွင် သင်၏အချက်အလက်များကို လုံခြုံစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကာအကွယ်များနှင့် ကြိုးပမ်းချက်များ ရှိသော်လည်း၊ အင်တာနက်မှ အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် မည်သည့်ပေးပို့ချက် သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက် သိမ်းဆည်းသည့် နည်းပညာကိုမဆို ၁၀၀% အာမမခံနိုင်သဖြင့် ဟက်ကာများ၊ ဆိုင်ဘာ ရာဇဝတ်သားများ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရသော တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှု မရှိသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးကို မပျက်ပြားစေနိုင်၊ မသင့်တော်သည့်နည်းဖြင့် သင်၏ အချက်အလက်များကို ကောက်ခံ၊ ရယူ၊ ခိုးယူ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုနိုင်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ ကတိမပေးနိုင်၊ သို့မဟုတ် အာမမခံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ပေးပို့ခြင်းကို မိမိအန္တရာယ်အတွက် မိမိတာဝန်ယူ၍ လုပ်ရပါမည်။ လုံခြုံသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှသာ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ဝင်ရောက်သင့်ပါသည်။

ခြေရာမကောက်ရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်များကို ထိန်းချုပ်သည့်အရာများ

ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအများစု၊ မိုဘိုင်းလည်ပတ်ရေးစနစ်များနှင့် မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် ခြေရာမကောက်ရန် (“DNT”) အင်္ဂါရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် စက်တင်တစ်ခု ပါရှိပြီး၊ သင်၏ အွန်လိုင်းဖတ်ရှုခြင်းဒေတာများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်း မလုပ်စေလိုကြောင်း သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်သက်မှုကိုအချက်ပြရန် ၎င်းတို့ကို အသက်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် DNT အချက်ပြမှုများကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် တစ်သမတ်တည်း ရှိသော နည်းပညာစံနှုန်းကို အပြီးသတ်မပြုရသေးပါ။ ထိုသို့ဖြစ်သဖြင့် DNT ဘရောက်ဇာ အချက်ပြချက်များ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင် ခြေရာမကောက်ရန်၊ သင်၏ရွေးချယ်ချက်ကို အလိုအလျောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့် အခြားမည်သည့် ယန္တရားကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ လောလောဆယ် မတုံ့ပြန်ပါ။ အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ လိုက်နာရမည့် အွန်လိုင်း ခြေရာကောက်ခြင်းအတွက် စံချိန်စံနှုန်းတစ်ခုကို လက်ခံကျင့်သုံးပါက၊ ထိုအလေ့အထအကြောင်းကို ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အသိပေးချက်ကို ပြုပြင်ရေးသားထားသည့် မူတစ်ခုတွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေးပါမည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်သူများအား အသိပေးချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းပြီး လည်ပတ်ကာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသားများအတွက် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှလွဲ၍ အခြားပြည်နယ်၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်၏ ဥပဒေများကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လိုက်နာရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ သင်မှပေးလိုက်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို သိမ်းဆည်းကာ ကိုင်တွယ်ပြီး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံများအကြား လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီး၊ ယင်းက သင်နေထိုင်သည့်အရပ်၌ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထားသည့်အဆင့်နှင့် တူညီသော အကာအကွယ်အဆင့်ကို အာမခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သင့်နိုင်ငံပြင်ပသို့ မရောက်ရှိစေလိုပါက၊ ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများအား မပေးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများအား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပေးခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သင်၏အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းပေးရန် အတိအလင်း သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်သည်။

တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများ အစီအစဥ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်လည်း ဥရောပ စီးပွားရေးဒေသ (EEA) မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အခြားနိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ထိုနိုင်ငံအချို့သည် EEA စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့်အဆင့်ရှိသော လုံလောက်သည့် ဒေတာအကာအကွယ် ပေးသည်ဟု ဥရောပကော်မရှင်မှ မသတ်မှတ်ရသေးပါ။ EEA စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒေတာအကာအကွယ် အဆင့်ရှိရန် သတ်မှတ်မထားသည့် နိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက်၊ တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများအဖွဲ့အစည်းသည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ စာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် စာရေးအာမခံချက်များ အပါအဝင် ဥပဒေဆိုင်ရာ ယန္တရား အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါသည်။

သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာမဆို၌ သိမ်းဆည်းထားသည်ဖြစ်စေ ရယူသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်ပါမည်။

ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အချိတ်အဆက်များ

တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများ ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်းမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ပြင်ပရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း အမည်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အသုံးပြုသူ အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အသုံးပြုမှုသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာန သို့မဟုတ် တရားမျှတမှုအတွက် ဆုငွေများ အစီအစဉ်မှ မည်သည့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုမျှ တရားဝင်ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုခြင်း မမြောက်ပါ။

ကွန်ပျူတာလိမ်လည်မှုနှင့် တလွဲသုံးမှု အက်ဥပဒေ

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးရန်နှင့်/ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကြိုးပမ်းမှုများကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ် ကွန်ပျူတာ လိမ်လည်မှုနှင့် တလွဲသုံးမှု အက်ဥပဒေ၊ 18 U.S.C. § 1030၊ နှင့် ခေါင်းစည်း ၁၈ ၏ ပုဒ်မ ၁၀၀၁ အရ အရေးယူခံရပါမည်။

နိုင်ငံခြားရေးဌာန ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ မူဝါဒ

သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ မူဝါဒကို https://www.state.gov/privacy-policy/တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပုံ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ မူဝါဒ သို့မဟုတ် သင့်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံအကြောင်း သင်၌ မေးစရာများရှိပါက တုံ့ပြန်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုဆိုပါသည်။  ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအပေါ် သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ချက်များ (PIA) နှင့် အသိပေးမှု မှတ်တမ်းများ၏ စနစ်များ (SORN). တွင် ဤဌာန၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ မူဝါဒအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို  privacy@state.govတွင် ဆက်သွယ်ပါ။ သို့မဟုတ် အောက်ပါလိပ်စာသို့ :

Office of Global Information Services
Privacy Office – A/GIS/PRV
State Annex 9
U.S. Department of State
Washington, DC 20006

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

သတင်းပေးရန်

သင့်အပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ပိုမိုဘေးကင်းသော ကမ္ဘာတစ်ခု ရယူပါ။

သတင်းပေးရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။

ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှ သင်ရွေးချယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ရန်၊ သင်၏ အချက်အလက်ကို တတ်နိုင်သမျှ တိုတောင်းစွာဖော်ပြရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုပါသည်၊ သင့်အမည်၊ တည်နေရာနှင့် နှစ်သက်သည့် ဘာသာစကားတို့ကို ပေးပြီး ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကို ပံ့ပိုးမည့် သက်ဆိုင်သည့် ဖိုင်အားလုံးကို တင်သွင်းပါ။ RFJ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ သင့်အား မကြာမီဆက်သွယ်ပါမည်။ RFJ သည် ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့် သတင်းပေးချက်တိုင်းကို ဖတ်ရှုသည့်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ရှည်ပေးပါ။

သတင်းပေးရန် Signal အက်ပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ

ထိုနံပါတ်သည် +1 202 702 7843

သတင်းပေးရန် Line အက်ပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ

ထိုနံပါတ်သည် +1 202 702 7843

သတင်းပေးရန် Telegram အက်ပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ

ထိုနံပါတ်သည် +1 202 702 7843

သတင်းပေးရန် Viber အက်ပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ

ထိုနံပါတ်သည် +1 202 702 7843

ကျွန်ုပ်တို့၏ Tor အခြေပြု သတင်းပေးသည့် ချယ်နယ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

ဘာသာစကားများ

Skip to content